Nominatie Het Zonnetje - Bedenkers Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem

*Muziek speelt*

Beeldtekst: Nationaal Deltaprogramma.
Bedenkers klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem.

Neeltje Kielen – Rijkswaterstaat:
Als Deltaprogramma Zoetwater hebben wij een strategie voor het hoofdwatersysteem bedacht om tijden van droogte en laagwater-perioden het water op een slimme manier te verdelen, zodat we voldoende zoetwater hebben voor alle gebruiksfuncties. Je hebt er alle waterbeheerders en alle watergebruikers bij nodig, dus je gaat sturen over je eigen grenzen heen. Anders dan vroeger, toen hadden we vaste regels van hoe we het water verdeelden. Achter mij is stuw Hagestein. Dat is een voorbeeld van een van de regelknoppen in het hoogwatersysteem die we gaan bedienen, afhankelijk van de toestand van het watersysteem die wordt gebruikt om de Lek zoet te houden, wat de één van de strategische zoetwaterbuffers is. De aanleidingen zijn natuurlijk: de zorgen over klimaatverandering, toenemende droogte, toenemende verzilting. En één van de grote voorbeelden is de droogte van 2018. Wat we geleerd hebben over de afgelopen jaren hebben we gecombineerd in de strategie voor het hoogwatersysteem. Ik ben trots dat we dit als waterbeheerders samen neer hebben kunnen zetten als strategie. Hier kunnen we weer heel wat klimaatverandering mee aan. Absoluut.


*Muziek speelt*

Beeldtekst: Nationaal Deltaprogramma.
www.deltaprogramma.nl