Deltacommissaris Peter Glas op bezoek bij 'Zoet op Zout' in Munnekezijl

Deltacommissaris Peter Glas op bezoek bij 'Zoet op Zout' in Munnekezijl

Peter Glas: “We zijn hier op de proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl. En dat is op de grens van Groningen en Friesland. We zijn hier ter gelegenheid van de opening, de start van het project Zoet op Zout. In Nederland staan we voor tal van uitdagingen die te maken hebben met klimaatverandering. De zeespiegel die stijgt, de rivierafvoeren veranderen, de weersextremen die komen op ons af van soms te veel water en soms weer diepe droogte en hitte. In deze regio, in het noorden langs de Waddenzee, is sprake van een oprukkende verzilting. Een probleem ook elders in het land. En de vraag is: hoe kunnen we met aangepast landgebruik, aangepaste teelten, maar ook aangepaste watervoorziening, daarin voorzien? En Zoet op Zout kan daar mogelijk een bijdrage in leveren. Het project wat hier dus op de proefboerderij wordt uitgevoerd is op praktijkschaal, dus echte schaal. Waarbij zoetwater in de bodem wordt gebracht met een drainagesysteem en opvang en dan drijft het zoete water op het zoute water. En daarmee houden we water vast voor droge periode. Het is belangrijk dat de sector, in dit geval de agrarische sector, maar het geldt ook voor andere sectoren, zelf hun verantwoordelijkheid nemen. En dat gebeurt hier. Het zijn de boeren die hier hun koppen bij elkaar hebben gestoken, samen met kennisinstellingen en overheden hebben gezegd: we gaan dit proberen. Daarom vind ik het heel belangrijk om hier te zijn, bij de opening. Om mijn steun daaraan uit te spreken. En ik kom ook zeker terug.”