Video van Peter Glas over Deltaprogramma 2022

*Muziek speelt* Peter Glas – Deltacommissaris: Ik sta hier aan de Maas ter gelegenheid van Prinsjesdag. de Maas die nu rustig stroomt, maar dat was in juli wel anders. Heftige regenval, lokale overstromingen, hoogwater op de Maas. We zijn met onze neus op de feiten gedrukt. De weersextremen zullen toenemen. Nat wordt natter, droog wordt droger en heet wordt heter. En daarom moeten we met grote urgentie doorgaan met het Deltaprogramma. Rijk en regio, waterschappen, provincies, gemeenten, iedereen. Daarvoor is geld nodig, geld in het Deltafonds. Maar dat fonds staat onder druk en dat kunnen we niet hebben, want dat zou kunnen leiden tot vertragingen, minder ruimte voor innovatie en aanpassingen van de maatregelen. Dus ik doe een oproep aan het kabinet om eenmalig 800 miljoen toe te voegen aan het fonds en voor de periode daarna 100 miljoen structureel per jaar. Nederland gaat op de schop. We moeten ontzettend veel woningen bouwen en ik zeg: doe dat klimaatbestendig. Nog voordat je gaat tekenen, denk na over de locatiekeuze. En in elk geval, zorg voor voldoende waterberging op die locaties. Nederland is een Delta die voor 60 procent kan overstromen vanuit de zeeën en rivieren. Daarom hebben we dijken en achter de dijken wonen 10 miljoen mensen. Ik ben blij aan te kunnen kondigen dat er een extra impuls wordt gegeven, in dit Deltaprogramma, voor zoet water. 800 miljoen van Rijk en regio om te werken aan weerbaarheid tegen watertekort. Door water vast te houden in de bodem, door water te bergen en het water van de rivieren slim te verdelen over ons land. We hebben ook ontzettend veel kennis nodig en daarom is er een Kennisprogramma Zeespiegelstijging die ook kijkt naar hoe het landijs smelt op Antartica. Voor de rivieren stel ik een vergelijkbare aanpak voor. Het zijn de grensoverschrijdende rivieren, dat hebben we gezien in Limburg, die naar onze Delta toekomen en ook die kennis is nodig. Tenslotte doe ik een oproep aan iedereen: het motto van het Deltaprogramma is 'alles op alles voor een veilige en leefbare delta.' De titel van het Deltaprogramma 2022 is: 'iedere schop in de grond klimaatbestendig.' Ik heb daar vertrouwen in. *Muziek speelt en fadet uit* Beeldtekst: Iedere schop in de grond klimaatbestendig. Nationaal Deltaprogramma 2022.