Jongeren en het Deltaprogramma

Het Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland. Zodat iedereen nu, over 50 jaar én over 100 jaar veilig in Nederland kan wonen, werken en recreëren. Het is en blijft een grote uitdaging. De jongeren van nu staan straks aan het roer. 

Jongeren zijn belangrijk voor het Deltaprogramma. Nieuwe ideeën en technieken die zij bedenken en inzichten die zij opdoen moeten gehoord worden. De deltacommissaris nodigt scholieren, studenten en young professionals regelmatig uit voor activiteiten van het Deltaprogramma.  

Jeugdwaterschap

Deze jongeren tussen de 14 en 18 jaar zijn actief betrokken bij het werk van de waterschappen en vormen een ‘jongerendenktank’ van de waterschappen. Jeugdwaterschappers krijgen elk jaar een uitnodiging deel te nemen aan en een rol te spelen op het nationaal Deltacongres.  

Deltacongres

Sinds 2018 zijn studenten, trainees en young professionals aanwezig op het nationaal Deltacongres, waar zij in gesprek kunnen met professionals. Ze zijn ook actief betrokken bij inhoudelijke sessies en workshops.  

Podcast Over Water en Klimaat

Scholieren en studenten lijken zich soms nog drukker te maken om het klimaat dan volwassenen. Soms staken en spijbelen ze voor het klimaat. Hoe dragen jongeren bij aan het omgaan met klimaatverandering? En kan de jongere generatie ook nog wat leren van de vorige? Aflevering 5 uit de podcastserie van het Deltaprogramma gaat over de meerwaarde van verschillende generaties in het Deltaprogramma. 

Reflectie op het jaarlijkse Deltaprogramma

De deltacommissaris spreekt elk jaar met een aantal studenten en young professionals over de bestuurlijke inleiding van het Deltaprogramma. Zij geven hun visie op wat in hun ogen belangrijk is om mee aan de slag te gaan. Denk aan het toepassen van een generatietoets. Deze toets zorgt dat de belangen van volgende generaties beter in beeld komen en meegenomen worden in de besluiten van nu. Ook spoorden ze het Deltaprogramma aan om meer rekening te houden met kwetsbare groepen en groepen in de maatschappij die sociaaleconomisch achtergesteld zijn. De deltacommissaris wil samen met jongeren een generatietoets voor het Deltaprogramma uitwerken en de toets in ieder geval toepassen bij het herijken van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën in 2026.