Maatschappelijke Klankbordgroep Zeespiegelstijging

De Maatschappelijke klankbordgroep zeespiegelstijging (MKBG) is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2022 opgericht om bedrijven en maatschappelijke organisaties te laten deelnemen in de kennisontwikkeling over zeespiegelstijging. 

Aan de MKBG nemen vertegenwoordigers deel van organisaties op het gebied van natuur en milieu, drinkwater, (water)bouw, financiële dienstverlening, scheepvaart en havens, visserij, grondstofwinning en energie.

Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter is een werkplan opgesteld en komen de deelnemers circa 1x per kwartaal bijeen in plenaire vorm of in kleinere vorm als er themasessies gehouden worden. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn openbaar en op deze website te downloaden evenals de opzet van de klankbordgroep en het werkplan.

De Maatschappelijke Klankbordgroep zeespiegelstijging heeft drie doelen:

  • Wederzijdse kennisontwikkeling over zeespiegelstijging.
  • Een breed proces op gang brengen waarbij organisaties handelingsperspectieven ontwikkelen voor zeespiegelstijging
  • Feedback geven aan de rijksoverheid.