Zesde Nationaal Deltacongres 2015 - nieuwsvideo

In 1931 Congrescentrum Brabanthallen te 's-Hertogenbosch vond donderdag 5 november het zesde Nationaal Deltacongres plaats. Bekijk het videoverslag.

Zesde Nationaal Deltacongres 2015 - nieuwsvideo

(Vlaggen met de tekst: Nationaal Deltacongres. Wim Kuijken staat bij de ingang van een gebouw en schudt een man de hand. In een grote zaal lopen en staan allemaal mensen. Buiten komt er over een rode loper een man aanlopen:)

LEVENDIGE MUZIEK

Dag, Wim.

-Fijn dat je er bent. Ongelooflijk welkom.

(Op een scherm staat: Welkom op het Zesde Nationaal Deltacongres.)

WIM KUIJKEN: Heel hartelijk welkom op het Zesde Nationaal Deltacongres hier, dit keer, in Den Bosch.

Het Deltacongres is eigenlijk de jaarlijkse bijeenkomst van alle mensen in Nederland en soms ook in het buitenland, die te maken hebben met ons Deltaprogramma.

Het Deltaprogramma heeft tot doel om dit land veilig te houden en de watervoorziening en de inrichting zo op orde te houden dat we goed kunnen blijven leven in dit land.

WIM VAN DE DONK: En er is al heel veel bereikt maar toch is het interessant dat het programma vandaag onder de titel gaat van: nu begint het pas echt.

VOICE-OVER: Aan de commissaris van de Koning de eer om het Deltacongres officieel te openen.

(De commissaris drukt op een rode knop. In een zaal verschijnt op een groot scherm onder andere de tekst: 9 miljoen mensen beschermd. Wim van de Donk:)

OPGEWEKTE MUZIEK

Het Deltaprogramma is uniek vanwege z'n doelstelling en het belang van die doelstelling voor Nederland, Europa.

Maar wat ik zo belangrijk vind is dat het ook innovatief is in de manier waarop dingen worden aangepakt.

Ik heb net rondgelopen en je ziet dat het een ensemble is van veel projecten die onder een gemeenschappelijke ambitie veerkracht krijgen en verdere ontwikkeling mogelijk maken.

Dus het is adaptief in z'n soort.

Het is creatief in de verbinding en de uitnodiging naar partijen om de doelstelling mee te dragen.

En het is een mooie combinatie van nationale kaders, de ambitie formuleren en regionaal en soms lokaal invullen en ook leren.

En de verbinding tussen nationaal en het regionaal lokale is niet van wij zeggen hoe u het moet doen en gaat u uw gang maar.

Het is samen leren in die dubbele beweging, en dat is uniek.

En ik denk eerlijk gezegd dat andere beleidsvelden aan de filosofie en de 'governance' van het Deltaprogramma een voorbeeld kunnen nemen.

VOICE-OVER: Tijdens het congres werd er een bijzonder project in het zonnetje gezet door de Deltacommissaris.

Dit was het project Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer van projectleider Bram de Fockert.

Verder werd er in verdiepende sessies met elkaar gesproken over ruimtelijke adaptatie.

(Iemand kijkt op een smartphone.)

Zoetwater.

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Op een podium voert een vrouw het woord.)

Governance.

En waterveiligheid.

KUIJKEN: Interessant dit jaar was dat we een nieuwe tool, een nieuw middel gebruikt hebben waarmee iedereen met z'n eigen mobiele telefoon kon meedoen door vragen te stellen, opmerkingen te maken en daar kwam dan na selectie weer een reactie op.

Er gingen ook microfoons door de zaal om vragen te kunnen stellen.

Dus het was een nieuwe poging om heel interactief te zijn.

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Een vrouw staat te praten voor een volle zaal.)

De boodschap die we eigenlijk vandaag meegeven is dat we heel hard moeten werken en nog heel lang moeten werken om dit land veilig te houden en leefbaar te houden als de omstandigheden van het klimaat onder andere veranderen.

En dat we echt iedereen nodig hebben en de inspiratie van iedereen en de kennis van iedereen om daar als Nederland ook in de wereld een echt leidende positie te houden.

VAN DE DONK: Ze houden dit nu ook goed vol met elkaar want het is natuurlijk vaak als het even tegenzit en lastig is best makkelijk soms, denken sommigen dan, om te zeggen: Nou, dan gaan we weer eens wat meer... dat de overheid zegt hoe het precies moet.

Ik vind dat je juist die governance goed moet volhouden dus partijen erbij betrekken zorgen dat je nieuwe idee├źn laat inspoelen door partijen die misschien in het begin van het proces er niet bij betrokken zijn geweest maar in de loop van het proces een van de relevante partijen bleken te zijn.

Het is niet vaak makkelijk, maar ik heb veel mensen ontmoet ook in de stands die er vandaag op de conferentie zijn en die eigenlijk de belichaming zijn van die filosofie.

Dus hou die lijn goed vast.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Copyright 2015.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT