Deltacongres gaat online

Het Deltacongres dat op 12 november 2020 zou plaatsvinden in het MECC Maastricht wordt omgezet naar een online Deltacongres. Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en de onzekerheden die daarbij horen voor de komende tijd heeft de organisatie besloten het congres niet fysiek te laten plaatvinden. Alle voorbereidingen worden nu gericht op het organiseren van een online congres. De organisatie hoopt volgend jaar het Deltacongres 2021 wel in Maastricht te kunnen houden.

Landelijk zijn maatregelen ingesteld tegen de verspreiding van het coronavirus, waaronder beperkingen voor evenementen en vervoersbewegingen. Welke maatregelen in november nog zullen gelden is vooralsnog onduidelijk. Wel is duidelijk dat het virus nog een langere tijd onder ons zal blijven. De organisatie van het Deltacongres vindt het daarom niet verantwoord de voorbereidingen voor een fysiek congres door te laten gaan.

Omdat we het erg belangrijk vinden dat de deltacommunity elkaar blijft ontmoeten en inspireren wordt er nu hard gewerkt aan het vormgeven van een online congres, inclusief een plenair programma met interessante sprekers, parallelsessies, een jongerenprogramma en ontmoetingsmogelijkheden. De uitnodigingen worden zoals gebruikelijk vlak na de zomer verstuurd en wij hopen de gehele deltacommunity op 12 november 2020 online te ontmoeten.