Aankondiging Twaalfde Nationaal Deltacongres

Donderdag 11 november 2021, dat is de dag waarop de Deltacommunity weer samen kan komen op het Nationaal Deltacongres. Overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en alle anderen die ook betrokken zijn bij het Deltaprogramma of interesse hebben, zijn van harte welkom.

We gaan het onder andere hebben over:

  • klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen;
  • droogte;
  • duurzame uitvoering van waterveiligheidsprojecten;
  • de stand van zaken van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

Net als bij eerdere edities betrekken we ook weer studenten, scholieren en young professionals bij het Deltacongres.

Hybride vorm

We kiezen ervoor om het congres in een hybride vorm te organiseren. Dat betekent dat een aantal deelnemers, zoals de gasten in het plenaire programma en de workshops, naar het MECC in Maastricht kunnen afreizen en dat de meeste deelnemers net als vorig jaar, het congres online kunnen volgen. We zijn nu druk bezig met het ontwikkelen van een aantrekkelijk programma voor zowel online als fysiek.

De officiële uitnodiging met meer informatie over het programma volgt na de zomer. Noteer nu alvast donderdag 11 november 2021 in de agenda!