Werkbezoek Deltacommissaris Peter Glas aan slimme waterbergingsprojecten in Den Haag

Op uitnodiging van Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren heeft Deltacommissaris Peter Glas drie grote projecten in Den Haag bezocht, die de stad meer klimaatbestendig en leefbaar maken. Den Haag werkt hard aan het klaarmaken van de stad voor de gevolgen van klimaatverandering.

Tijdens een fietstour maakte Deltacommissaris Peter Glas kennis met de drie projecten die oplossingen bieden voor de stad. Op elke locatie waren betrokkenen en experts aanwezig om de Glas bij te praten over de projecten en de stand van zaken. De Deltacommissaris is enthousiast over de manier waarop de gemeente Den Haag de stad weerbaarder maakt voor extreem weer dat vanwege de klimaatverandering steeds vaker zal voorkomen. “Den Haag timmert flink aan de weg om de stad klimaatbestendiger te maken en tegelijkertijd ook mooier en leefbaarder. De stad betrekt bewoners en ondernemers nauw bij de projecten en de praktijk laat zien dat dit mooie resultaten oplevert. De Urban Waterbuffer in Cromvlietwijk, de waterberging in het Molenvlietpark en de groene daktuin op de parkeergarage in de Binckhorst zijn stuk voor stuk projecten die illustreren hoe klimaatadaptatie en verbetering van de leefbaarheid hand in hand kunnen gaan. Daarmee kan Den Haag ook een inspiratie zijn voor andere gemeenten die weerbaarder willen worden voor wateroverlast, hitte en droogte en tegelijkertijd willen dat de omgeving mooier wordt voor de mensen die er wonen en werken.”

Oplossingen voor waterberging

Wethouder Liesbeth van Tongeren over het belang om de stad tijdig klaar te maken voor de gevolgen van klimaatverandering: “Afgelopen week hebben we weer gezien wat extreme regen doet met onze straten en kelders, ze lopen onder water. Om dit soort overlast en schade in de toekomst te beperken wordt gewerkt aan diverse oplossingen voor waterbergingen.  Drie verschillende  waterbergingen hebben we met trots laten zien aan de Deltacommissaris. In Laak de slimme waterberging onder het Cromvlietpark, de grote calamiteitenwaterberging in het Molenvlietpark aan de rand van de stad en de waterbergende daktuin op Binck Eiland, een wooncomplex in de Binckhorst. Hoe verschillend de projecten ook zijn, alle drie verminderen niet alleen de kans op wateroverlast in de stad, maar maken de stad ook leefbaarder! 

Vergroot afbeelding Bezoek Peter Glas aan Den Haag
Deltacommissaris enPeter Glas en wethouder Liesbeth van Tongeren.

Bomen en andere planten zorgen door schaduw en verdamping voor minder hittestress tijdens het zomerdagen. En in alle projecten is er ruimte voor de natuur en voor sport, spel en recreatie. Bijvoorbeeld voor moestuinieren in het Cromvlietpark of op de daktuin van Binck Eiland. Dat zijn mooie voorbeelden hoe we de stad toekomstbestendig maken en tegelijkertijd leefbaarder voor bewoners.” Het is essentieel voor de stad dat gemeente en Haagse bewoners en bedrijven in de komende jaren de stad nog beter inrichten om extreme neerslag, hitte en droogte op te vangen. De Wegwijzer Den Haag klimaatbestendig, die kortgeleden is vastgesteld in het college is hiervoor richtinggevend. 

Urban Waterbuffer Cromvlietpark

Het oude Cromvlietplein is door de gemeente Den Haag getransformeerd tot nieuw wijkpark Cromvliet, het nieuwe hart van Molenwijk. Aan deze herinrichting van de buitenruimte met o.a. betere sport- en speelmogelijkheden en herinrichting omliggende straten is een subsidie via het Europese Interreg project Nature Smart Cities (www.naturesmartcities.eu) gekoppeld. Met die subsidie is het park nog meer klimaatbestendig gemaakt door de aanleg van een zogenaamde Urban Waterbuffer (UWB). De UWB vangt regen- en oppervlaktewater op, dat vervolgens gezuiverd en in de diepere ondergrond opgeslagen wordt. Hiermee vermindert het risico op wateroverlast door heftige buien en is er in tijden van hitte en droogte lokaal zoetwater beschikbaar voor irrigatie. Door in hete perioden planten, onder meer van de kinderboerderij en de moestuin, van water te voorzien kunnen deze meer verdampen. Hierdoor zorgen de planten voor extra verkoeling en een prettigere leefomgeving.

Calamiteitenwaterberging

Het nieuwe Molenvlietpark bevat onder andere een grootschalige calamiteitenwaterberging voor 60.000 m3. Het park, inclusief de calamiteitenwaterberging, is aangelegd in het gebied Vlietzone in het kader van het project Rotterdamsebaan. De waterberging in het Molenvlietpark is tot stand gekomen in samenwerking en met financiering van het Hoogheemraadschap van Delfland. Samen met bewoners en belanghebbenden is een groen- en waterrijk plan ontwikkeld met verschillende recreatieve functies. Tijdens de planontwikkeling van de Rotterdamsebaan en het Molenvlietpark heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de sterke wens uitgesproken om hierbij de mogelijkheid van de aanleg van een calamiteitenwaterberging en vispaaiplaats te betrekken en daarmee de kansen te benutten voor de realisatie van een kwantitatief en kwalitatief toekomstbestendig watersysteem. Door de realisatie van het Molenvlietpark wordt Den Haag meer waterrobuust en tegelijkertijd ook mooier en leefbaarder. Voor meer informatie zie website gemeente Den Haag en zie onderstaande films: https://www.denhaag.nl/nl/algemeen/molenvlietpark.htm. 

Groene daktuin

Binck Eiland is een nieuw wooncomplex in de Binckhorst. Bovenop de parkeergarage is een groene daktuin aangelegd. Hier kan een 50 mm bui op de kavel zelf worden opgevangen. De tuin is collectief te gebruiken voor verblijf, maar ook voor bijvoorbeeld eetbaar groen. De maatregelen voor wateropvang zijn goed zichtbaar middels bijvoorbeeld watergoten en de rainwinnerschuttingen. Naast de schuttingen wordt het hemelwater ook in een reservoir opgeslagen, zodat het ten tijde van droogte benut kan worden voor het bewateren van de daktuin en de groene gevel.