Advies deltacommissaris: extra inzet nodig voor klimaatbestendige woningbouw

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat hebben de deltacommissaris Peter Glas in juli 2021 gevraagd advies uit te brengen over woningbouw en klimaatadaptatie. Tot 2030 moeten er in Nederland 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd om het woningtekort op te lossen. De deltacommissaris is gevraagd om in twee stappen - via een briefadvies en via een doorkijk naar de langere termijn - te adviseren wat er met het oog op de klimaatverandering en de wateropgaven nodig is om deze woningbouwopgave goed uit te kunnen voeren.

Het briefadvies van de deltacommissaris is op 1 september 2021 aangeboden aan de ministeries. In dit advies schrijft de deltacommissaris dat het nodig is dat het Rijk in afspraken met de regio's borgt dat in de gebouwde omgeving en op grootschalige woningbouwlocaties overal klimaatbestendig wordt gebouwd, als het 'nieuwe normaal'. "Effecten van klimaatverandering moeten niet worden afgewenteld op toekomstige generaties en op andere gebieden, zowel fysiek als financieel. Het is van groot belang om daar te bouwen en op een zodanige manier dat we - nu en in de toekomst - geen extra klimaatadaptatie-opgaven en waterproblemen, en daarmee schade en slachtoffers krijgen."

Volgens de regeringscommissaris moeten we nu stappen zetten waarmee we kunnen voorkomen dat we investeringen doen waar we later spijt van krijgen. “Onze delta kent 60% overstroombaar gebied -vanuit zee, grote wateren en rivieren - en vele kwetsbare locaties voor wateroverlast, droogte en hitte. Het is noodzakelijk om nu extra te investeren in een klimaatbestendig Nederland om hier te kunnen blijven wonen en werken. Als we niets doen, kan de schade door klimaatverandering in ons land oplopen tot 170 miljard euro tot 2050."

Het advies van de deltacommissaris met een doorkijk naar de langere termijn volgt in het najaar.