Advies Signaalgroep samengevat in toegankelijk document

De Signaalgroep heeft haar jaarlijkse advies aan de deltacommissaris samengevat in een toegankelijk document. De samenvatting gaat in op drie signalen: grip op grilligheid, ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke weerbaarheid.

Voorzitter Bart van den Hurk: “De Signaalgroep wil nuchter de feiten volgen en een reality check doen op het gevoerde beleid. Als het gaat om het bouwen van woningen in gebieden die kwetsbaar zijn voor overstromingen, nemen we geen standpunt in, maar benadrukken we de noodzaak om hierover een standpunt in te nemen.”

Wat is de Signaalgroep?

De Signaalgroep is een groep wetenschappers die signalen over de thema’s van het Deltaprogramma (waterveiligheid, zoetwater en klimaatadaptatie) uit de wetenschap en samenleving analyseert. Op basis van deze analyse stuurt de Signaalgroep jaarlijks een adviesbrief naar de deltacommissaris. Eind 2022 stuurde de Signaalgroep de adviesbrief, waar nu een samenvatting van is gemaakt.

In  Deltanieuws vertelde Van den Hurk eerder al meer over de Signaalgroep. "We proberen onderbuikgevoel wetenschappelijk te onderbouwen."