Signaalgroep

De Signaalgroep Deltaprogramma houdt relevante ontwikkelingen voor het Deltaprogramma in de gaten met een focus op klimaatverandering, en brengt jaarlijks advies uit aan de Deltacommissaris hoe om te gaan met deze ontwikkelingen. Door veranderingen in klimaat, zeespiegel, hydrologie en ruimtegebruik te monitoren, wordt inzichtelijk of veranderende omstandigheden aanleiding zijn voor het aanpassen van deltabeslissingen en voorkeursstrategieën.

Jaarlijkse adviezen

De Signaalgroep brengt elk najaar advies uit aan de Deltacommissaris. In het advies van 2022 staan drie onderwerpen centraal:

Bekijk hier het advies van 2022.

Signaalportaal

In het Signaalportaal monitort de Signaalgroep van het Deltaprogramma jaarlijks zowel recente ontwikkelingen als verwachtingen voor de toekomst die van invloed kunnen zijn op Nederland. Zo kan worden vastgesteld of de koers of het tempo van het Deltaprogramma moet worden bijgesteld.

In het Signaalportaal worden vijf thema’s onderscheiden:

De Signaalgroep is ook alert op maatschappelijke trends en ontwikkelingen die voor het Deltaprogramma relevant kunnen zijn, zoals de houding van Nederlanders ten aanzien van klimaatverandering en de inschatting van risico’s ten aanzien van klimaatgerelateerde thema’s zoals waterveiligheid, wateroverlast en watertekort.

Samenstelling Signaalgroep

De Signaalgroep bestaat uit inhoudelijke experts van een aantal gezaghebbende en voor het Deltaprogramma relevante kennisinstellingen. Momenteel zijn dat: 

 • Bart van den Hurk (voorzitter; Deltares)
 • Pieter Bloemen en Luc de Vries (secretaris; Staf DC)
 • Patrick Bogaart (CBS)
 • Pim Dik (WUR)
 • Rob van Dorland (KNMI)
 • Willem Faber (WVL)
 • Ron Franken (PBL)
 • Marjolein Haasnoot (Deltares)
 • Judith Klostermann (WUR)
 • Susan van ‘t Klooster
 • Frank Hallie (waarnemer; DGWB)

In de flyer ‘Monitoren en signaleren voor adaptief deltamanagement’ wordt de werkwijze en de daarbij behorende jaarcyclus toelicht.

Download hier de flyer