CV van deltacommissaris Peter Glas

Zijn loopbaan

Mr. drs. P.C.G. Glas (Hoorn, 1956), regeringscommissaris voor het Deltaprogramma, studeerde Biologie en Nederlands Recht in Leiden. Hij werkte in de periode 1983-1989 als onderzoeker-consultant bij het Waterloopkundig Laboratorium (WL|Delft Hydraulics) in Delft. Van 1989 tot 1991 was hij senior beleidsambtenaar bij het Directoraat Generaal Milieu van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Daarna keerde hij terug naar WL|Delft Hydraulics (nu Deltares), eerst als regiomanager Centraal en Oost-Europa, later in lijnfuncties. Per 1 maart 2003 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot watergraaf van waterschap De Dommel. In de periode 2004-2015 was hij lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen, waarvan 2010-2015 als landelijk voorzitter. Van 2013 tot 2023 was hij ook internationaal voorzitter van het OECD Water Governance Initiative. Op 1 januari 2019 werd Peter Glas benoemd als deltacommissaris.

Opleidingen

 • 1968-1974: Atheneum-B aan het Fioretti College te Lisse. Diploma.
 • 1974-1982: Wiskunde en Natuurwetenschappen met als hoofdvak Biologie en nevenvak Wiskunde aan de RU Leiden. Doctoraal-werk in Leiden, Wageningen en Amhurst (USA). Afgestudeerd cum laude.
 • 1982-1983: Officiersopleiding aan de School Militaire Inlichtingendienst Harderwijk. Parate functie: inlichtingenvertaler Russisch-Duits 898 verb. compagnie Eibergen.
 • 1989-1998: Nederlands Recht aan de RU Leiden met als hoofdvak Staats-en Bestuursrecht. Afgestudeerd.
 • 2007-2008: Postacademiale opleiding Strategy, Innovation and Governance aan het instituut TIAS-NIMBAS van de Universiteit Tilburg en de John F. Kennedy School of Government in Boston (USA).
 • 2012-2015: Leernetwerk (4) Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur in Den Haag

Onderscheidingen

 • 2010: 2e plaats in verkiezing Bestuurder van het jaar (Magazine Binnenlands Bestuur)
 • 2013: Officierskruis (XXX)
 • 2015: Officier in de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

Selectie van functies en nevenfuncties (chronologisch)

 • Dienstplichtig officier i.o. bij de Koninklijke Landmacht (1982-1983)
 • Onderzoeker-adviseur bij het Waterloopkundig Laboratorium, later WL|Delft Hydraulics in Delft (1983-1989)
 • Senior beleidsadviseur bij het directoraat generaal milieubeheer DGM van VROM, belast met onderzoekscoördinatie (1989-1991)
 • Afdelingshoofd ecologie en regiomanager Oost-Europa, later sectordirecteur Waterbeheer en Milieu bij WL|Delft Hydraulics (1991-2003)
 • Lid van de Verenigde Vergadering van Hoofdingelanden (Algemeen Bestuur) van het Hoogheemraadschap van Delfland (1999-2003)
 • Reserve kolonel van het Wapen van de Verbindingsdienst bij de Staf Nationaal Commando, als senior liaison officier bij het Staf Detachement Nationale Operatiën van de Commandant der Landstrijdkrachten CLAS (2001-2016)
 • Watergraaf van Waterschap De Dommel (2003-2018)
 • Lid van de commissie van deskundigen van de Vereniging voor Natuurmonumenten (2004-2010 en 2016-2018)
 • Lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen (2004-2015)
 • President-commissaris van Samen Stromen bv (2005-2009)
 • Bestuurslid van de stichting Het Waterschapshuis (2005-2007)
 • Lid van de Raad voor Deltaonderzoek (2007-2010)
 • Lid van de Stuurgroep Watertechnologie van het Netherlands Water Partnership NWP (2008-2010)
 • Lid van de Stuurgroep Deltatechnologie van het Netherlands Water Partnership NWP (2008-2010)
 • Lid van de Innovatieraad Transport, Mobiliteit en Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2009-2012)
 • Landelijke voorzitter van de Unie van Waterschappen (2010-2015)
 • Lid van de Maatschappelijke Adviesraad van Kennis voor Klimaat (2011-2018)
 • Internationaal voorzitter van het OECD (OESO) Water Governance Initiative in Parijs (2013-2023)
 • Lid van de Raad van Toezicht van de stichting Vrienden van ’s-Hertogenbosch (2017-2020)
 • Lid Vereniging Aegon (2019-heden)
 • Lid van de ABP Pensioenkamer van de Raad voor Overheidspersoneel namens de werkgevers van de kabinetssectoren (2019-heden)
 • Voorzitter van de Governing Board van IHE Delft (2021-heden)