CV van deltacommissaris Co Verdaas

Prof. dr. Johannes Cornelis (Co) Verdaas is met ingang van 1 december 2023 regeringscommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma. Verdaas is tevens deeltijdhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. 

Als onafhankelijk regeringscommissaris bewaakt Co Verdaas de voortgang van het Nationaal Deltaprogramma waarin overheden en kennisinstellingen met maatschappelijke organisaties en bedrijven samenwerken om Nederland op de lange termijn te beschermen tegen overstromingen en weersextremen en te zorgen voor voldoende zoetwater. De deltacommissaris rapporteert ieder jaar op Prinsjesdag over de uitvoering van het Nationaal Deltaprogramma en adviseert het kabinet gevraagd en ongevraagd over vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie. 

Co Verdaas werkt al ruim 25 jaar op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, wetenschap en bestuur. Hij was onder meer werkzaam bij de Universiteit van Wageningen, gemeente Zwolle, woningcorporatie SWZ, lid van de Tweede Kamer, gedeputeerde van de provincie Gelderland en korte tijd staatsecretaris Economische Zaken in kabinet-Rutte II. Verdaas studeerde planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde daar op het proefschrift "Plannen laten zich niet plannen", een onderzoek naar het functioneren van het planstelsel in Nederland. Hij is na Wim Kuijken en Peter Glas de derde deltacommissaris.

Loopbaan Johannes Cornelis (Co) Verdaas (geboren 5 augustus 1966 te Breda)

 • Juni 2018 – heden: Hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft
 • 2019  – 2023: Dijkgraaf Waterschap Rivierenland
 • 2015 – 2019: Adviseur bureau ‘Over Morgen’, een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, elektrisch vervoer en gebiedsontwikkeling
 • 2014 – 2018: Voorzitter Wadden Sea Board, het internationale overlegorgaan tussen Denemarken, Duitsland en Nederland over het werelderfgoed Waddenzee
 • 2016 – 2019: Voorzitter Mijnraad, een onafhankelijk adviesorgaan dat de minister van Economische Zaken adviseert over de verlening van mijnbouwvergunningen
 • 2016 – 2020: Lid Raad leefomgeving en infrastructuur, onafhankelijk adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving
 • 2014 – 2019: Voorzitter Raad van Commissarissen ROVA, maatschappelijke onderneming op het gebied van afval en hergebruik van grondstoffen
 • 2015: Wageningen UR, adviseur Raad van Bestuur 
 • 2013 – 2014: Directeur Centre for Development Innovation, Wageningen UR
 • 2012: Staatssecretaris van Economische Zaken in kabinet Rutte II 
 • 2007 – 2012: Lid van Gedeputeerde Staten in de provincie Gelderland voor de PvdA
 • 2003 –2006: Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA
 • 2002 – 2003: Manager bij SWZ woningcorporatie Zwolle
 • 2000 – 2002: Directeur Stichting UOBN Radboud Universiteit
 • 1999 – 2000: Teamleider afdeling ontwikkeling gemeente Zwolle
 • 2000: Docent/adviseur faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
 • 1997 – 1999: Strateeg afdeling Ontwikkeling gemeente Zwolle

Opleidingen

 • 1996: Promotie tot doctor in de Beleidswetenschappen
 • 1990: Faculteit der Beleidswetenschappen, Radboud Universiteit, diploma Planologie

Nevenfuncties

 • Hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft bij de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling 
 • Lid Raad van Advies van de Environmental Sciences Group (ESG) van Wageningen UR. 
 • Lid jury Rotterdam Maaskant prijs