Peter Glas in de media

Deltacommissaris Peter Glas verschijnt regelmatig in de media. Ook schrijven anderen over het nationaal Deltaprogramma. Bekijk hieronder een selectie van de interviews. 

2023

 • Hoe zal Nederland er in 2050 uitzien uitgaande dat de plannen zoals die in de verschillende nota's zijn voorgesteld ook zijn uitgevoerd? En welke rol speelt water en het deltaprogramma daarbij? Peter Glas deelt het in dit artikel in Nestor
 • Deltacommissaris Peter Glas vertelt in het Magazine Overal over de rijkdom van ons oppervlaktewater en onze kwetsbaarheden. Hij beantwoordt ook 5 persoonlijke vragen en sluit af met advies over bewustwording van ieders woonplaats. 
 • Peter Glas zal eind dit jaar stoppen in de watersector. Hij was 5 jaar Deltacommissaris van Nederland. In de podcast van BNR's Big Five vertelt Peter welke belangrijke opdracht er nog ligt, wetende dat het niet goed gaat met ons water. 
 • In gesprek met MER-nieuws vertelt deltacommissaris Peter Glas meer over de inspanningen van het Nationaal Deltaprogramma.  “Willen we op deze plek blijven? Dan moet de natuurlijke gesteldheid van het water- en bodemsysteem leidend worden in alle ontwikkelingen.”
 • Wat als we ons nog beter beschermen, en alle dijken verhogen? Deze vraag stond centraal tijdens De Nieuwe Wereld van BNR. Presentatrice Annette van Soest ging hiervoor onder andere in gesprek met deltacommissaris Peter Glas.
 • In de Defensiekrant testten Defensie, Rijkswaterstaat en de waterschappen hoe bij extreem hoogwater met een explosie een ramp in bewoond gebied voorkomen kan worden. Op deze manier kan druk voor een zwakke plek in een dijk verminderen en elders, waar het geen kwaad kan, een gat maken. Normaal gesproken doe je dat met graafmachines, maar in dit scenario kan dat niet meer. “Samen oefenen en nieuwe kennis opdoen is dan noodzaak", aldus Peter Glas. "Het is van groot belang dat je bijvoorbeeld weet welke spullen en operationele capaciteiten ter beschikking zijn. Mijn militaire achtergrond helpt me goed. Ik spreek de taal van de betrokkenen.”

Interviews rondom herdenking 70 jaar Watersnoodramp
70 jaar geleden overstroomde een groot deel van Zuidwest-Nederland: de Watersnoodramp van 1953. Dit mocht niet weer gebeuren en daarom zijn de Deltawerken gebouwd. Om ook in de toekomst veilig te blijven tegen overstromingen, werken we met het Hoogwaterbeschermingsprogramma hard aan het versterken van onze dijken, duinen en keringen. Ook nemen we binnen het Deltaprogramma maatregelen om de gevolgen van extreem (nat en droog) weer op te vangen en ook in de toekomst voldoende zoetwater te hebben. Deltacommissaris Peter Glas gaf de afgelopen periode verschillende interviews over hoe we moeten 'leven met het water':

 • NOS Watersnoodramp, 1 februari 2023: NOS 70 jaar na de Watersnoodramp.
 • Hart van Nederland - Late editie, 31 januari 2023, fragment vanaf 16:32.
 • Nu.nl, 29 januari 2023: 'Deltawerken zorgen ervoor dat kans op nieuwe watersnoodramp 'heel klein' is'.
 • NPO Radio 1, 28 januari 2023: 'De Deltawerken beschermen Zeeland al decennia tegen het water'. 
 • NOS-journaal, 28 januari 2023: 'De natuur als helpende hand tegen dijkdoorbraak'. 
 • Website NOS Nieuws, 28 januari 2023: 'Al 65 jaar houden de Deltawerken ons droog, maar er wachten nieuwe uitdagingen'.
 • ANP, 26 januari 2023: 'Deltacommissaris bepleit sturende rol voor water in bouwplannen'. 
 • Telegraaf, 21 januari 2023: ‘Hoelang werken de Deltawerken nog? Héél serieus nadenken over toekomst'. 

2022

 • De grenzen van het water- en bodemsysteem zijn in zicht en op enkele plaatsen zelfs al overschreden. In gesprek met Binnenlands Bestuur schetst deltacommissaris Peter Glas de huidige situatie. "Dit voorjaar kon in Oost-Nederland aan vijf bedrijven geen leveringszekerheid van drinkwater worden geboden, aldus Glas.
 • "De tijd van vrijblijvendheid is voorbij", herhaalt deltacommissaris Peter Glas in gesprek met Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, voor het magazine van het Waterschap.
 • De redacties van Klimaatweb en Omgevingsweb gingen met Peter Glas in gesprek over de toekomst van Nederland, een nationale deltalocatie en de rolverdeling van de adaptatieopgaven voor verschillende overheden.
 • Volgens Peter Glas moet de watermachine Nederland in een andere versnelling om bij te blijven, zo claimt de deltacommissaris in het Financieele Dagblad.
 • In Op1 vertelt Peter Glas over het feit dat droogte dat steeds meer een trend wordt in Nederland: “Sterker nog, droog wordt droger, nat wordt natter en heet wordt heter."
 • In een dubbelinterview voor het Waterschap gaat Deltacommissaris Peter Glas in gesprek met Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen, over klimaatadaptief bouwen in Nederland.
 • Kunnen we met de huidige klimaatverandering nog in Nederland blijven wonen? Deltacommissaris Peter Glas ging hierover in gesprek met Jaap Tielbeke tijdens Buitenhof.
 • Zwitserse aandacht voor het Nationaal Deltaprogramma: via interviews zoomt Radio Télévision Suisse in op de Nederlandse situatie rondom waterbeheer. Peter Glas komt tussen 08:00 en 12:30 minuten aan het woord.
 • "Niets doen is ook een besluit en heeft gevolgen", reageert Peter Glas op het nieuwe IPCC-rapport in gesprek met Nu.nl. "Dat zien we in Limburg, met 1,8 miljard euro schade."
 • Als onderdeel van een serie op Nextblue over het Nederlandse watermanagement komt ook deltacommissaris Peter Glas aan het woord. Hij spreekt over de huidige maatregelen, maar ook de opgaven voor de verre toekomst met het oog op klimaatverandering.

Peter Glas in de media (2019-2021)