Dashboard Signaalportaal - Landgebruik

  • Visuele statistieken Landgebruik

    In deze grafiek zien we het historisch (metingen) vanaf 1900 en toekomstig (projecties) landgebruik in km2 en de relatieve verschuiving tussen agrarisch, bos & natuur en bebouwd bodemgebruik (periode 1900-2015 (metingen) en 2050 (projecties)). Voor de projecties is gebruik gemaakt van het lage en hoge groeiscenario uit de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO 2015).

Bron historische gegevens (metingen)

  • Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900 (via CBS Statline)

Bron projecties

  • Nederland in 2030 en 2050: Twee referentiescenario‚Äôs