Dashboard Signaalportaal - Tropische dagen

  • Visuele statistieken aantal tropische dagen

    Dit figuur toont het aantal dagen met een maximumtemperatuur boven de 30 graden bij de Bilt (periode 1900-2020). De metingen zijn afgezet tegen de KNMI’14 klimaatscenario’s (WH, WL, GH en GL) in de periode rond 2050 en 2085.

Wat zijn tropische dagen?

Tropische dagen zijn dagen met een maximumtemperatuur boven de 30 graden.

Waarom is dit van belang?

Tropische dagen zijn van belang voor de volksgezondheid, met name het optreden van hittestress.

Regionale verschillen

Er zijn duidelijk regionale verschillen in het aantal tropische dagen per jaar: in het oosten en Limburg zijn de aantallen gemiddeld hoger dan aan de kust.