Thema 'heter'

De gemiddelde temperatuur stijgt, en dat heeft gevolgen voor de kans op hittegolven en tropische dagen of nachten.

Actuele situatie

Tropische dagen

De toename van de temperatuur in Nederland gaat sneller dan de wereldgemiddelde temperatuurstijging (zie Figuur 1.1 van KNMI Klimaatsignaal’21). Er is een duidelijke toename van het aantal tropische dagen (boven 30 graden) in de recente decennia. Deze stijging zet volgens de KNMI’14 klimaatscenario’s door en is sterk afhankelijk van de hoogte van de mondiale opwarming.

Conclusie thema heter over trend/signaal: zowel de jaargemiddelde als de extreme temperatuur nemen toe en deze trend zal zich in de toekomst voortzetten, afhankelijk van de toename van de wereldgemiddelde temperatuur.