Dashboard Signaalportaal - Zeespiegelstijging

  • Visuele statistieken Zeespiegelstijging

    Deze grafiek toont de verwachte zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust t.o.v. de referentieperiode 1996-2015. In de referentieperiode zien we de jaarlijkse meting en de historische trend. De historische en verwachte zeespiegelstijging wordt afgezet tegen het laagste (SSP1- 2.6), midden (SSP2-4.5) en hoogste scenario (SSP5- 8,5) uit het Klimaatsignaal KNMI’21 over de periode 2082-2100. Daarbij wordt de verwachte zeespiegelstijging afgezet tegen het G-en W-klimaatscenario van KNMI’14 rond het jaar 2085.