Thema 'zeespiegel'

Bij een oplopende temperatuur stijgt de zeespiegel. Dit komt door de uitzetting van zeewater en het smelten van gletsjers en ijskappen. De ontwikkelingen in de zeespiegel kunnen regionaal sterk verschillen.

Actuele situatie

Gemiddeld over de afgelopen eeuw steeg de gemiddelde zeespiegel langs de Nederlandse kust met circa 2 mm per jaar. De versnelling in zeespiegel die in mondiale waarnemingen wordt gedetecteerd wordt langs de Nederlandse kust gemaskeerd door regionale processen zoals wind en oceaancirculatie. De zeespiegelstijging zal in de nabije toekomst ook langs de Nederlandse kust een versnelling laten zien die onder andere afhankelijk is van de toename van de wereldgemiddelde temperatuur. De zeespiegel projecties die in het KNMI’21 Klimaatsignaal zijn gepubliceerd wijken af van de KNMI’14 zeespiegelscenario’s. Volgens het hoge emissie-scenario SSP5-8.5 bedraagt de zeespiegelstijging in 2100 tussen 50 en 120 cm. Volgens het lage scenario SSP1-2.6 is dit 30 tot 80 cm.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Deltaprogramma

Conclusie thema zeespiegel over trend/signaal: de zeespiegelstijging vertoont jaarlijkse en decadale schommelingen, maar zal nog vele decennia aanhouden en vrijwel zeker gaan versnellen.