Werkbezoek Deltacommissaris Zuidwestelijke Delta

Op dinsdag 13 en woensdag 14 april heeft deltacommissaris Wim Kuijken kennis gemaakt met het deelprogramma Zuidwestelijke Delta.

Werkbezoek Deltacommissaris Zuidwestelijke Delta

Commentaarstem: Deltacommissaris Wim Kuijken bracht op 13 en 14 april een bezoek aan de Zuidwestelijke Delta. Dat omvat Zeeland, de Zuid-Hollandse Eilanden en West-Brabant. Een regio waar het altijd waait, dus ook tijdens het bezoek. 

Wim Kuijken: Alleen als de wind storm wordt, dan gaat iedereen toch een beetje opletten. En dat begrijp ik heel erg goed.

Commentaarstem: En daarom is de Zuidwestelijke Delta een tweedaags bezoek waard. Want inderdaad de regio heeft vergeleken met de rest van Nederland een paar bijzondere uitdagingen. 

Wim Kuijken: Nou, de eerste reden is dat dit het gebied is waar na 1953 - onze laatste, hopelijk laatste, echt laatste watersnood - heel veel maatregelen zijn genomen: de Deltawerken. En het Deltaprogramma is eigenlijk een vervolg op de Deltawerken, maar dan voor heel Nederland. Dus dit is een bijzonder gebied. Het tweede is dat een ander bijzonder gebied is het Rijnmondgebied, waar de hoge zee en de hoge rivier samenkomen, en het water wat daaruit komt, zou weleens ook hier geborgd moeten kunnen worden, op sommige momenten.

Commentaarstem: De deltacommissaris verdiepte zich ook in de zoet- en zoutwaterproblematiek bij het Zoommeer in Bergen op Zoom

Deltacommissaris: Nou, die hele grote plas zoetwater, die na de Deltawerken zoet is geworden, die heeft nu dus heel veel last van blauwalg onder andere in bepaalde periodes van het jaar, en dat verpest dus het hele milieu, dan kan je bijna niets meer met dat water doen, en dè oplossing is dan - is uitgezocht - dat je het zout maakt. Als je het zout maakt, dan hebben dus de mensen die gebruik maken van zoetwater, onder andere de agrarische economie, die hebben daar last van, dus moet je zorgen dat je ze wel voorziet van zoet water. 

Commentaarstem: Bij het Krammersluizencomplex bij de Philipsdam in Zeeland liet Wim Kuijken zich onder water rondleiden. Zo kreeg hij de wonderen van de sluizenbouw uitgelegd. 

Wim Kuijken: Dit is het mooie beeld van de sluizen van de Krammer-Volkerak, waar we net binnen waren, om te zien hoe ze hier met zoet- en zoutscheidingen omgaan, en we komen boven, en er wordt geschut. 

Commentaarstem: En ook hier speelt de problematiek van het zoute en zoete water. 

Wim Kuijken: De gedachte hier is dat je het hier zout kan inlaten, en aan de achterkant zorgt dat er geen zout meer doorlekt naar het zoete deel daar. Dat zou het probleem hier oplossen, maar het moet nog bewezen worden dat het kan. En dat ook de zoetwatervoorziening, bijvoorbeeld voor alle agrariërs hier in dit gebied, dan wel op orde blijft. 

Commentaarstem: De deltacommissaris laat zich tijdens zijn kennismakingstour de komende tijd vooral informeren. Voor de Zuidwestelijke Delta heeft hij dus nog geen pasklare oplossingen in huis, en ook nog geen knopen doorgehakt. 

Wim Kuijken: Ik ben hier niet voor de oplossingen op dit moment. Ik ben er echt alleen maar om te kijken en te horen en te luisteren, want denken in termen van oplossingen op dit moment is niet goed. Het Deltaprogramma gaat erom dat we samen op zoek gaan naar oplossingen in de zin van opties. Welke keuzes moeten wij op langere termijn maken? En daar is dit een onderdeel van.