Integraal Riviermanagement

De effecten van klimaatverandering zijn voelbaar. Snel en efficiënt handelen is noodzakelijk. De veelheid aan opgaven en de beperkte ontwikkelruimte vragen om een totaaloverzicht, een integrale gebiedsgerichte aanpak en adaptief samenwerken. Het programma Integraal Riviermanagement (gestart medio 2018) geeft invulling aan deze verbreding. Rijk en regio werken samen aan een nieuw toekomstbeeld voor 2050. Het doel: samenhangende oplossingen bedenken voor waterveiligheid, waterkwaliteit, zoetwater, scheepvaart en natuur.