Gebieden

Binnen het nationaal Deltaprogramma werken overheden en andere partijen samen aan een waterrobuust, klimaatbestendig Nederland. Drie thema’s staan centraal: waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Sinds 2015 heeft de aanpak van deze drie thema’s een regionale uitwerking gekregen.

Er zijn afzonderlijke strategieën opgesteld voor de volgende regio’s: