Nieuws en achtergronden

Rijk en regio werken samen aan het programma Integraal Riviermanagement (IRM). Binnen IRM werken ze vanuit één gezamenlijke visie aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst. Dat doen we natuurlijk met inbreng van onder andere belangenvertegenwoordigers en overige betrokkenen en kennisinstellingen.

Op www.bouwplaatsirm.nl vindt u nieuws, informatie over het bouwproces en over de bouwstenen die leiden tot het Programma onder de Omgevingswet voor IRM, uitnodigingen om mee te bouwen aan IRM en interviews en achtergrondinformatie. Meld u aan voor de nieuwsbrief IRM om nieuws en uitnodigingen direct te ontvangen: www.bouwplaatsirm.nl/contact

Nieuwsarchief Deltaprogramma Rijn

Verhaal van de Rijntakken

In het voorjaar van 2020 hebben rivierdeskundigen het Verhaal van de Rijntakken opgesteld: over de vorming van de Rijntakken, de verstoorde balans, de opgaven en uitdagingen. Het Verhaal levert een bijdrage aan de maatschappelijke discussie over de koers voor de inrichting van de Rijntakken. Het document is signalerend en agenderend en heeft geen beleidsmatige, juridische of financiële status.