Zesde Nationaal Deltacongres 2015

Het Zesde Nationaal Deltacongres vond plaats op donderdag 5 november 2015 van 10.15 uur tot 17.30 uur in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Velen die betrokken zijn bij en geïnteresseerd zijn in het Deltaprogramma waren erbij: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Het congres werd in coproductie met rijk, provincies, waterschappen en gemeenten georganiseerd.

De reacties en ervaringen van bezoekers van het Deltacongres van 2014 waren gebruikt om het congres verder te verbeteren, maar het programma kende ook vertrouwde onderdelen. Om 10.15 uur opende de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk, het congres. Na een kort plenair programma van circa een uur in de plenaire zaal, vonden er ’s ochtends en ’s middags verdiepende sessies plaats.

De sessies hadden als thema’s:

  • de voortgang van waterveiligheid en nieuwe normering in de praktijk;
  • de stappen richting een robuuste zoetwatervoorziening en de voorzieningenniveau’s;
  • de aanpak van ruimtelijke adaptatie en inspiratie in de praktijk;
  • de ervaringen met watergovernance, binnen het Deltaprogramma en ook internationaal.

De sessies boden elk ruimte aan ongeveer 150 deelnemers. 

De Deltaparade vormde weer de centrale ontmoetingsplek. Ook daar stond de uitvoering centraal. De hele dag was er volop tijd en gelegenheid om op informele wijze kennis en ervaringen uit te wisselen. Bijvoorbeeld bij de meetingpoints voor de zeven gebieden (Kust, Rivieren Rijn en Maas, Rijnmond-Drechtsteden, Waddengebied, IJsselmeergebied en Zuidwestelijke Delta) en bij de stands van programma’s en projecten die verbonden zijn met het Deltaprogramma, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Ons Water. Tijdens de lunch was er bij de meetingpoints ook gelegenheid voor diverse meet & greets met bestuurders.