Zevende Nationaal Deltacongres 2016

Het Zevende Nationaal Deltacongres vond plaats op donderdag 3 november 2016 in Apeldoorn. De deltacommissaris en de partners in het Deltaprogramma - Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu - ontvingen de deltacommunity in Theater & Congres Orpheus in Apeldoorn.

Het Deltacongres stond dit jaar in het teken van het vasthouden van tempo en koers, verbinden van opgaven, samenwerking en leren van elkaar. Plenair en in parallelsessies werd verder gesproken over wat daar de komende periode voor nodig is en wat dat van ons vraagt.

Sprekers tijdens de plenaire bijeenkomst waren onder andere de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen; Rob Bijl, adjunct-directeur van het Sociaal en Cultuur Planbureau; Peter Veld onder wiens leiding de evaluatie van de Deltawet is uitgevoerd; en stedenbouwkundige Riek Bakker.

De Deltaparade vormde gedurende de gehele dag opnieuw de centrale ontmoetingsplek. ’s Ochtends en ’s middags kon men deelnemen aan diverse parallelsessies met als thema’s: Watergovernance, Ruimtelijke adaptatie, Waterveiligheid en Zoetwater.