Achtste Nationaal Deltacongres 2017

Het Nationaal Deltacongres 2017 vond plaats op donderdag 2 november in het WTC EXPO Leeuwarden. Velen die betrokken zijn bij en geïnteres­seerd zijn in het Deltaprogramma, waren erbij: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Direct naar het verslag.

In het plenaire openingsprogramma stond het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke adaptatie centraal. ’s Middags waren er 5 parallelsessies over de opgaven van het Deltaprogramma: waterveiligheid, zoetwatervoorziening, klimaatadaptatie, klimaatverandering en weersextremen en watergovernance. Ook het onderwerp participatie kwam gedurende de dag aan de orde. De Deltaparade vormde de centrale ontmoetingsplek voor het delen van kennis en ervaringen.