Achtste Nationaal Deltacongres 2017

Het Nationaal Deltacongres 2017 vond plaats op donderdag 2 november in het WTC EXPO Leeuwarden. Velen die betrokken zijn bij en geïnteres­seerd zijn in het Deltaprogramma, waren erbij: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Direct naar het verslag.

In het plenaire openingsprogramma stond het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke adaptatie centraal. ’s Middags waren er 5 parallelsessies over de opgaven van het Deltaprogramma: waterveiligheid, zoetwatervoorziening, klimaatadaptatie, klimaatverandering en weersextremen en watergovernance. Ook het onderwerp participatie kwam gedurende de dag aan de orde. De Deltaparade vormde de centrale ontmoetingsplek voor het delen van kennis en ervaringen. Lees meer over het programma.

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met de staf deltacommissaris: info@nationaaldeltacongres.nl.