Negende Nationaal Deltacongres 2018

Het Nationaal Deltacongres 2018 vond plaats op donderdag 1 november in de IJsselhallen in Zwolle. In deze special van het DeltaNieuws leest u een uitgebreid verslag inclusief foto’s, filmpjes, podcasts en reacties van sprekers en publiek.

Tijdig aanpassen aan klimaatverandering

Belangrijk thema van het congres was het tijdig aanpassen van Nederland aan klimaatverandering. Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin een forse storm zoals begin dit jaar, de piekbuien in het voorjaar en de droogte in de zomer vaker voor kunnen komen? Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie? Wat doen we in de nabije en verre toekomst met signalen van een mogelijk versnelde zeespiegelstijging?

Hieronder leest u hoe het programma er in grote lijnen uitzag.

10.30 - 12.15 | Plenaire opening

  • Welkom door dagvoorzitter Inge Diepman.
  • Deltacommissaris Wim Kuijken aan het woord.
  • Opening Deltacongres door de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.
  • Keynote door Reinier de Graaf over de opgave die klimaatverandering met zich meebrengt en de impact die deze kan hebben op onze landschappen en stedelijke omgeving. Reinier de Graaf is architect, partner van het Office for Metropolitan Architecture (OMA) – opgericht door Rem Koolhaas – architectuurtheoreticus, urbanist en schrijver. In 2002 was hij mede-oprichter van AMO, de denktank van OMA.
  • De nieuwe Deltaprogrammafilm: Overal in Nederland aan de slag #3.
  • Vraaggesprek met de partners van het Deltaprogramma.
  • Tracy Metz, journaliste, auteur en lid van de tweede Deltacommissie, gaf in een gesproken column haar kijk op het Deltaprogramma – tien jaar na het advies van commissie-Veerman.
  • Een bijzonder project, Smartroof 2.0, werd in het zonnetje gezet.

Het was dit jaar een bijzonder congres. Het was tien jaar na het advies van de tweede Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman; het advies dat in 2008 de basis heeft gelegd voor het Deltaprogramma zoals we dat nu kennen. Bovendien nam deltacommissaris Wim Kuijken tijdens het congres afscheid van de deltacommunity, omdat hij in november met pensioen gaat.

12.30 - 14.00 | Lunch

Lunch, inclusief programma in de theaters op de Deltaparade.

14.00 - 15.30 | Parallelsessies

’s Middags kon u deelnemen aan parallelsessies over zeespiegelstijging, de toekomst van het riviersysteem, omgevingsvisies en het Deltaprogramma, over zoetwater en ruimtelijke adaptie en over de stap van stresstest naar risicodialoog.

9.15 - 17.30 | Deltaparade

De Deltaparade was, zoals elk jaar, de gehele dag de centrale ontmoetingsplek. Voor actuele informatie, innovaties en contacten kon u hier terecht bij een van de stands van de gebieden en thema’s van het Deltaprogramma en aanverwante projecten en programma’s. Dit jaar waren er vier theaters waar korte presentaties, workshops en gesprekken waren geprogrammeerd.

15.30 - 17.30 uur | Deltahapjes en -drankjes

Deltahapjes en -drankjes, inclusief programma in de theaters op de Deltaparade.