Elfde Nationaal Deltacongres 2020

Het elfde Deltacongres vond plaats op donderdag 12 november. Dit jaar werd het congres voor het eerst online uitgezonden via een livestream.

Iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in het Deltaprogramma was welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en overige belangstellenden. In 2020 hadden meer dan 2300 genodigden zich ingeschreven voor het congres.

Lees hier het verslag.

Zo zag het programma eruit:

  • Vanaf 12.00 uur kunt u inloggen op de speciale congreswebsite. Terwijl u luncht, kunt u alvast de stands op de digitale Deltaparade bezoeken. 
  • Om 12.30 uur start de plenaire uitzending van ‘De Delta Draait Door’. Rens de Jong is gespreksleider en bespreekt de actualiteiten in het Deltaprogramma met de gasten van de dag. Deltacommissaris Peter Glas is zijn tafelheer gedurende de uitzending. Gasten zijn Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, Annemieke Nijhof, algemeen directeur van Deltares, Jeroen Haan, dijkgraaf en vice-voorzitter van het Bestuurlijk Platform Zoetwater, Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW en Peter Kuipers Munneke, NOS-weerman, meteoroloog en glacioloog. Tijdens de uitzending worden diverse digitale excursies gemaakt door Nederland.
  • Hierna volgen twee rondes met in totaal acht inhoudelijke sessies over de verschillende thema’s van het nationaal Deltaprogramma. Ronde 1 start om 13.45 uur en duurt tot 14.45 uur. Ronde 2 begint om 15.00 uur en duurt tot 16.15 uur. De thema’s zijn veelzijdig: droogte, klimaatbestendige woningbouw, integraal riviermanagement, ruimtelijke adaptatie, de energietransitie, hittestress en zeespiegelstijging. Eén sessie geeft een internationaal perspectief op het Deltaprogramma en ook kunt u zien hoe de initiatiefnemers van ‘de Salon’ een nieuwe gemeenschappelijke basis leggen voor het behalen van doelen uit het Nationaal Deltaprogramma onder de nieuwe Omgevingswet. Bij uw aanmelding kunt u aangeven welke sessie(s) u wilt bijwonen.
  • Om 16.15 uur sluit de deltacommissaris het congres plenair en persoonlijk af met de uitreiking van het Zonnetje. Voorafgaand aan het congres kunt u stemmen op een van de drie genomineerde projecten. Na de uitreiking kunt u online borrelen in themacafés en verdiepende gesprekken voeren onder leiding van diverse organisaties die verbonden zijn aan het Deltaprogramma. U kunt ook uw netwerk uitbreiden door deel te nemen aan een of meerdere speeddates.

Hier vindt u het complete programma.