Overhandiging publicatie over buitendijkse waterveiligheid

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn beschermende dijken en dammen, maar niet alle delen van Nederland liggen binnen de dijken. De regio Rijnmond-Drechtsteden heeft grote buitendijkse gebieden: natuurgebieden, haventerreinen en verstedelijkte gebieden waar mensen wonen, werken en recreëren. De buitendijkse gebieden vragen speciale aandacht  met het oog op de risico’s van een overstroming, zeker nu het klimaat verandert. De regio werkt sinds 2010 aan buitendijkse ‘adaptatiestrategieën’ en de belangrijkste resultaten zijn nu gebundeld in de digitale publicatie ‘Tien jaar werken aan buitendijkse waterveiligheid’. Deze digitale publicatie is op 15 juni overhandigd aan deltacommissaris Peter Glas door programmamanager Pieter Jacobs.

Peter Glas:  “Sinds de start van het Deltaprogramma heeft de waterveiligheid in buitendijkse gebieden structureel aandacht gekregen. Deze publicatie is een mooi resultaat geworden van de onderzoeken en ervaringen die de afgelopen 10 jaar zijn opgedaan. Deze vormen een goede aanvulling op bestaande voorkeursstrategie van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Het is goed om de lessen die geleerd zijn, de ontwikkelde tools en de kennis en ervaringen te delen met andere gemeenten en regio’s met buitendijks gebied, zoals de gemeente Vlaardingen waar we nu te gast zijn.”

Pieter Jacobs: “Overheden, bedrijven en kennisinstituten hebben vanaf 2010 binnen het Deltaprogramma onderzoek gedaan en projecten uitgevoerd. Iedere partij heeft zijn eigen specifieke invalshoeken ingebracht. Juist die verscheidenheid heeft nieuwe inzichten en oplossingen gebracht. Deze digitale publicatie helpt gemeenten, bedrijven en bewoners die aan de waterveiligheid in buitendijkse gebieden willen werken. Onze eerste actie is om hem te delen en in gesprek te gaan en te blijven met andere riviergemeenten in onze regio. Maar het kan voor alle gemeenten met buitendijks gebied in Nederland een inspiratiebron zijn.”

Vanaf donderdag 23 juni kunt u in DeltaNieuws #2 meer lezen over de publicatie Tien jaar werken aan buitendijkse waterveiligheid’. U kunt de publicatie downloaden via de website van het deltaprogramma.

Vergroot afbeelding Overhandiging publicatie over buitendijkse waterveiligheid
Pieter Jacobs (links) en Peter Glas (rechts) met de publicatie.