Deltacommissaris Glas enthousiast over Groene Klimaatpleinen

Kleine dingen doen ertoe. Dus is het goed om mensen te inspireren om in de eigen tuin aan de slag te gaan voor een gezonde bodem en goede waterhuishouding. "Klimaatpleinen lichten het belang van de levende bodem uit. Daar ben ik enthousiast over; als we water en bodem op orde hebben, dan volgt de rest", aldus Deltacommissaris Peter Glas. De Deltacommissaris opende in Tuincentrum Coppelmans in het Brabantse Nuenen het 55e Groene klimaatplein.

Klimaatadaptieve tuin

Het Groene Klimaatplein, een initiatief van Tuinbranche Nederland met onder andere waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties, biedt inwoners inspiratie, advies, planten en producten voor een groene en klimaatadaptieve tuin, overzichtelijk verzameld op één plek. Vergroenen van de tuin voorkomt wateroverlast en leidt tot minder hitte.

Een Groen Klimaatplein biedt bezoekers oplossingen voor de tuin van ieders voorkeur. Welke planten passen bij een waterrijke tuin, een bijen- of vlinderrijke tuin of bij een onderhoudsarme tuin? Er is informatie over aanleg van groene daken en het verwerken van water in de tuin, zodat wateroverlast na fikse regenbuien uitblijft. Speciaal opgeleide medewerkers van het tuincentrum adviseren bij het ontwerpen van de tuin en helpen de bezoekers met tips of het beantwoorden van vragen.

Handvatten voor natte en droge periodes

In 2020 zijn 3 pilot Groene Klimaatpleinen van start gegaan en de Tuinbranche streeft er naar dat er uiteindelijk 150 klimaatpleinen in tuincentra verspreid over Nederland zijn. Bij de opening van het 55e klimaatplein onderstreepte Deltacommissaris Peter Glas het belang er van.

"We zien nu al dat het klimaat verandert en we zullen vaker te maken krijgen met extreem nat, droog en heet weer. Binnen het Deltaprogramma werken we met de overheden en kennisinstellingen aan maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en er voor te zorgen dat we hier ook op de langere termijn veilig en prettig kunnen leven en werken. Het gaat om grote dijkversterkingen maar ook om maatregelen binnen steden en dorpen, zoals de aanleg van waterbuffers. Mensen kunnen ook zelf wat doen om het water op te vangen als er plensbuien zijn en vast te houden voor de droge en warme periodes. Klimaatpleinen in de tuincentra bieden daarvoor concrete handvatten. Tegels er uit, planten erin. Dat helpt allemaal, het is ook goed voor de biodiversiteit en voorkomt hittestress."