Oud-deltacommissarissen

Van 1 februari 2010 tot 1 januari 2019 was Wim Kuijken (1942) deltacommissaris, waarna hij met pensioen ging. Peter Glas (1956) was zijn opvolger. Van 1 januari 2019 tot en met 30 november 2023 was Peter Glas de Deltacommissaris. Co Verdaas is sinds 1 december 2023 de nieuwe regeringscommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma. 

Peter Glas (2019 - 2023)

Lees hier het afscheidsinterview met Peter Glas.

Lees hier de speeches van Peter Glas.

Peter Glas in de media

Wim Kuijken (2010 - 2019)

Kuijken was negen jaar lang deltacommissaris. In die periode beleefde hij flink wat mijlpalen:

  • Er zijn nieuwe normen voor dijkversterking en waterveiligheid geformuleerd.
  • Er is een Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) opgezet: Rijkswaterstaat en de waterschappen werken samen aan het versterken van 1800 kilometer dijk.
  • Er is een aantal projecten gestart: de grootschalige renovatie van de Afsluitdijk, het peilbesluit IJsselmeer en het programma Integraal Riviermanagement (IRM).
  • Het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) werd opgezet. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken hierin samen aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijn-ontwikkelingen.

Lees hier het afscheidsinterview met Wim Kuijken.
Lees hier de speeches van oud-deltacommissaris Wim Kuijken.

Wim Kuijken in de media