Tien jaar werken aan buitendijkse waterveiligheid

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden heeft een voorkeursstrategie ontwikkeld om de regio veilig en leefbaar te houden in het veranderende klimaat. Om te onderzoeken hoe dat in buitendijkse gebieden het beste kan, is en wordt gewerkt aan ‘adaptatiestrategieën’ voor buitendijkse gebieden: strategieën om de inrichting en het gebruik aan te passen aan het veranderende klimaat. Rotterdam, Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam werken inmiddels tien jaar aan de veiligheid van buitendijkse gebieden.

In die tien jaar is er veel nieuwe kennis opgedaan over de waterveiligheid in de buitendijkse gebieden van onze regio en nieuw beleid ontwikkeld. Deze kennis is gebundeld en deze digitale publicatie ‘Tien jaar werken aan buitendijkse waterveiligheid’ presenteert de belangrijkste resultaten. Van strategieontwikkeling tot operationele maatregelen bij verwacht hoogwater. Het zijn bouwstenen voor veilig wonen en werken in het buitendijkse gebied van onze regio.

De publicatie wordt gedeeld met andere riviergemeenten in de regio, maar kan voor alle gemeenten met buitendijks gebied in Nederland een inspiratiebron zijn