Contact en organisatie Kust

Programmamanager: Chris Lansink (lansinkc@Noord-Holland.nl) | 023 – 5143429 (is tevens mobiel)

Organisatie

  • Regio ambtelijk: Landelijke Kennisgroep Kust (LKK) bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de kustwaterschappen, kustprovincies, kustgemeenten, Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW. De programmamanager Kust, Chris Lansink, is voorzitter van het overleg.
  • Regio bestuurlijk: Landelijk Overleg Kust (LOK) bestaande uit de bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de kustwaterschappen, kustprovincies, kustgemeenten, Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW. Gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland is voorzitter.
  • Stuurgroep Deltaprogramma: gedeputeerde Cees Loggen is namens het LOK lid van de stuurgroep Deltaprogramma.