Contact en organisatie Rijnmond-Drechtsteden

Organisatie

Sinds 2014 werken provincie, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, het Rijk en het bedrijfsleven uit de regio aan de uitvoering van de voorkeursstrategie voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden.

Gebiedsoverleg deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden is voor een gebiedsoverleg gekozen, waarbij de betrokken overheden ook de professionele en inhoudelijke ondersteuning organiseren. De belangrijkste taken zijn het realiseren en verder uitwerken van de deltabeslissing en voorkeursstrategie, het informeren van de deltacommissaris over de voortgang en het adviseren over het jaarlijkse voorstel voor het Deltaprogramma.

Leden Gebiedsoverleg:

 • de heer A. Aboutaleb, burgemeester van de gemeente Rotterdam, voorzitter van het Gebiedsoverleg
 • mevrouw J. Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland
 • mevrouw R. Boere, wethouder van de gemeente Krimpenerwaard
 • de heer D. van der Borg, waarnemend burgemeester van de gemeente Molenlanden
 • de heer J. Bonjer, dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta
 • de heer A. Driesprong, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • T. van der Klugt, dijkgraaf Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 • de heer P. van Leenen, wethouder van de gemeente Hoeksche Waard
 • de heer T. Livius, directeur Waterkwaliteit, Klimaatadaptatie en Bestuur, (DG Water en Bodem)
 • de heer A. Schoon, wethouder van de gemeente Brielle (vertegenwoordiger Voorne-Putten)
 • de heer P. Sleeking, wethouder van de gemeente Dordrecht

Leden directeurenoverleg:

 • de heer M. Vink, directeur bij Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, voorzitter van het Directeurenoverleg
 • de heer C. Verwijs, afdelingshoofd Water en Groen bij Provincie Zuid-Holland
 • mevrouw E. Kelder, opgavemanager Groenblauwe Stad bij de gemeente Dordrecht
 • de heer A. Molenaar, Chief Resilience Officer bij de gemeente Rotterdam
 • de heer P. Mollema, lid directieteam Havenbedrijf Rotterdam
 • mevrouw A. Verschuur, afdelingsmanager Regie en Innovatie (DG Water en Bodem) bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • mevrouw F. Hanneman, directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • mevrouw C. Frentz, Algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vertegenwoordiger van de vier betrokken veiligheidsregio’s in Rijnmond-Drechtsteden

Programmateam Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Het programmateam Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden bestaat uit medewerkers van de betrokken overheden in de regio. Samen ondersteunen zij de uitvoering van de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

 • Pim Neefjes (RWS WNZ), plv. programmamanager
 • Liesbeth van Biene (veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid)
 • Gijs Bloemberg (Hoogheemraadschap Delfland), secretaris (duo)
 • Marion Brandsma (Waterschap Hollandse Delta)
 • Marc Eisma (Havenbedrijf Rotterdam)
 • Corjan Gebraad (gemeente Rotterdam)
 • Martijn Guichelaar (hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), secretaris (duo)
 • Rik Heinen (gemeente Dordrecht)
 • Corrie de Jongh (communicatie)
 • Vera Konings (gemeente Rotterdam)
 • Renate Konings (ministerie Infrastructuur en Waterstaat)
 • Evert van der Meide (provincie Zuid-Holland)
 • Robert Vos (RWS WVL)

Contact

Stuur een e-mail naar programmateam van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden via info-deltaprogrammarijnmonddrechtsteden@rws.nl.