Eerste Nationaal Deltacongres 2010

Donderdag 4 november 2010 vond in Scheveningen het Eerste Nationaal Deltacongres plaats. Tijdens dit congres werden de banden aangehaald tussen de mensen die aan het Deltaprogramma werken. Zij spraken over de betekenis van het Deltaprogramma voor maatschappij, bedrijfsleven, wetenschap en overheden. 

Het congres werd geopend door de Prins van Oranje. Vervolgens werden de 1100 genodigden welkom geheten door deltacommissaris Wim Kuijken.

Staatssecretaris Atsma hield een toespraak, waarin hij liet weten waterveiligheid een prioriteit te vinden. Het is alle hens aan dek, volgens Atsma, en we mogen de veiligheid van onze delta niet in de waagschaal leggen. Atsma wees op de grote kansen die Nederland heeft als internationale topper op watergebied.

Ook Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) en Robbert Dijkgraaf (president Koninklijke Akademie van Wetenschappen) gaven hun visie op het Deltaprogramma.

‘s Middags presenteerden de 9 deelprogramma’s zich op interactieve en ludieke wijze in de deltaparade, waarvoor veel belangstelling was.

Waterdichter Niels Blomberg van waterschap Zuiderzeeland rondde de dag dichtend af met het gedicht 'De smaak van water'. Hij concludeert:
"Altijd smaakt water naar meer"