Programma Derde Nationaal Deltacongres 2012

Het programmma van het Derde Nationale Deltacongres, gehouden op 1 november 2012 in Ahoy Rotterdam, zag er alvolgt uit:

Ochtend

09.00 uur Registratie en ontvangst, met koffie en thee.

10.00 uur Welkom door deltacommissaris Wim Kuijken en dagvoorzitter Eva Kuit.

Opening. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven spreekt over zijn strijd voor het onafhankelijke onderzoek en zijn ervaringen als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (2005-2011). De heer Van Vollenhoven is onder andere hoogleraar risicomanagement aan de Universiteit Twente en voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie.

Daarna worden het belang van een robuuste delta en de ontwikkelingen in het Deltaprogramma besproken met Louise Fresco (hoogleraar grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief, Universiteit van Amsterdam), Frank Heemskerk (lid Raad van Bestuur Royal HaskoningDHV) en Karla Peijs (commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland).

Ook dit jaar wordt een bijzondere gast in het zonnetje gezet.

Erwin van Lambaart, algemeen directeur van Niehe Media en voormalig producent en directeur van Stage Entertainment Nederland, neemt ons vervolgens mee naar de wereld van grote theaterproducties. Wat komt er bij kijken om zo’n programma te maken? Hij besteedt vanuit zijn ervaring met publiekscommunicatie in het bijzonder aandacht aan manieren om de Nederlandse bevolking te betrekken bij het Deltaprogramma.

Om een groter publiek kennis te laten maken met de wateropgave van onze delta en het Deltaprogramma (in het heden, verleden en toekomst) is de Deltaviewer ontwikkeld. U krijgt een korte impressie. De Deltaviewer wordt overhandigd aan enkele musea en is te zien op de Deltaparade.

Vervolgens vindt een reflectie plaats met de partners in het Deltaprogramma over de kansrijke strategieën door Ina Adema (voorzitter subcommissie Water, Vereniging Nederlandse Gemeenten), Jan Hendrik Dronkers (directeur-generaal Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Milieu), Peter Glas (voorzitter Unie van Waterschappen) en Han Weber (bestuurslid Interprovinciaal Overleg Water).

Uiteraard krijgt u een overzicht van het jongerenprogramma van de afgelopen periode en voor het komend jaar. Sywert van Lienden (initiatiefnemer G500: lidmaatschap van jongeren bij meerdere politieke partijen) zal hierbij het belang van jongeren en de politieke relevantie van het Deltaprogramma belichten.

Staatssecretaris Joop Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu sluit het ochtendprogramma af.
Pauze

12.00 uur Start lunch 

Middag

12.30 uur Opening Deltaparade door staatssecretaris Joop Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en door de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb.

13.15 uur Parallel aan de Deltaparade is er een programma in de plenaire zaal. Directeur-generaal Ruimte en Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Chris Kuijpers, opent de middag in de plenaire zaal. Tijdens interviews en paneldiscussies wordt de ontwikkeling van de Deltabeslissingen besproken. De mensen in de zaal zullen hierbij worden betrokken.

13.30 uur Veiligheid en Ruimtelijke Adaptatie Inleidend interview met Roel Feringa (directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Frans Vlieg (programmadirecteur Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering). Daarna volgt een paneldiscussie met

 • Roelof Bleker (dijkgraaf Waterschap Rivierenland),
 • Patrick van der Broeck (gedeputeerde provincie Limburg),
 • Alexandra van Huffelen (wethouder gemeente Rotterdam),
 • Henk Jan Meijer (burgemeester gemeente Zwolle).

14.30 uur Zoetwater en IJssel Inleidend interview met Elaine Alwayn (directeur Water en Bodem, ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Hetty Klavers (programmadirecteur Deltaprogramma IJsselmeergebied). Daarna volgt een paneldiscussie met

 • Bert Boerman (gedeputeerde provincie Overijssel),
 • Gerard Doornbos (dijkgraaf Hoogheemraadschap Rijnland),
 • Flos Fleischer (directeur Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer),
 • Peter Vermaat (directeur Evides Waterbedrijf).

15.30 uur Rijn-Maasdelta Inleidend interview met Emmy Meijers (programmadirecteur Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden) en Donné Slangen (directeur Gebieden en Projecten, ministerie van Infrastructuur en Milieu). Daarna volgt een paneldiscussie met

 • Peter Bontekoe (eigenaar Salix kwekerij),
 • Ineke van der Hee (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland),
 • Peter Mollema (directeur Environmental Management, Havenbedrijf Rotterdam),
 • Joseph Vos (dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta).

16.15 uur Maarten Hajer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) sluit af met een algemene reflectie op de resultaten van deze middag.

16.45 uur Borrel