Geslaagde Gebiedsconferentie Rijnmond-Drechtsteden 2021

In aanwezigheid van deltacommissaris Peter Glas, burgemeester Ahmed Aboutaleb (voorzitter van het gebiedsoverleg), gedeputeerde Jeannette Baljeu en zo’n 230 deelnemers thuis heeft deze week de derde (digitale) Gebiedsconferentie van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden plaatsgevonden. De verbinding tussen waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie én de maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, de energietransitie en landbouw liepen als een rode draad door het programma.

Deltacommissaris Peter Glas onderstreepte dat elke schop die we vanaf nu in de grond zetten, klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn. “Dit is belangrijk om hier ook op de lange termijn veilig te kunnen blijven wonen en werken. En het biedt de kansen om ons land mooier te maken, waar de mensen en de natuur van profiteren.”

Burgemeester Aboutaleb roemde de samenwerking, maar waarschuwde tegelijkertijd dat er nu zoveel af te stemmen vraagstukken zijn, dat je een soort 'baas' van de keten nodig hebt. “Iemand met gezag naar wie partijen bereid zijn om te luisteren en die beslissingen neemt.” Ook pleitte hij voor crisiswetgeving om plannen sneller naar realisatie te brengen.

Landschapsarchitect Adriaan Geuze schetste hoe we de verschillende opgaven in de regio Rijnmond-Drechtsteden anders kunnen verbinden, bijvoorbeeld de opgave van waterveiligheid met de woningbouwopgave. Met zijn voornaamste pleidooi: bouw een nieuwe kuststad, bouw niet meer op lage plekken, maar alleen op hoge plekken. “Dan heb je no-regret”, aldus Geuze.

Programmamanager Pieter Jacobs blikt terug op een geslaagde editie. “Wat duidelijk naar voren kwam, is de oproep om voor meer samenhang te zorgen tussen waterveiligheid en alle andere thema’s. Die onderschrijf ik, we gaan hier het komende jaar mee verder."