Aankondiging Dertiende Nationaal Deltacongres

Het Nationaal Deltacongres is dit jaar op donderdag 10 november. Het deltacongres is het jaarlijkse evenement voor iedereen die in Nederland betrokken is bij het nationaal Deltaprogramma. We gaan het hebben over actuele waterthema’s zoals de nieuwste inzichten over de zeespiegelstijging, de uitvoering van waterveiligheidsprojecten, maatregelen om zoetwater vast te houden en over hoe we onze fysieke leefomgeving kunnen aanpassen aan het veranderend klimaat. We verwelkomen professionals bij overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, en ook andere geïnteresseerden.

Philharmonie in Haarlem

Het Deltacongres is dit jaar in de Philharmonie in het centrum van Haarlem. Een sfeervolle plek in een voor het Deltaprogramma belangrijke provincie. Noord-Holland krijgt rechtstreeks te maken met een stijgende zeespiegel en leeft met de uitdagingen rond het IJsselmeer. Ook werken ze in het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal gebied aan oplossingen voor afwatering en tegen verzilting.

Vergroot afbeelding Philharmonie in Haarlem
De Philharmonie in Haarlem.

Hybride programma

We organiseren ook dit jaar een hybride congres. We kunnen 1.100 deelnemers ontvangen in de Philharmonie. Daarnaast kunnen deelnemers het congres, net als vorig jaar, online volgen. Na een inhoudelijk plenair openingsprogramma, zijn er in de middag interactieve parallelsessies over de verschillende thema’s binnen het Deltaprogramma. Tijdens de pauzes zal een reporter de online deelnemers meenemen in de sfeer op het congres en ontvangt zij interessante gasten in haar studio. En uiteraard is er volop gelegenheid om op een informele manier kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

De officiële uitnodiging met meer informatie over het programma en de mogelijkheid om te registreren volgt na de zomer. Noteer nu alvast donderdag 10 november 2022 in de agenda!