Congres Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Maandag 4 maart 2024 | 10.00 tot 17.00 uur | Spant! Bussum.

Het Congres Kennisprogramma Zeespiegelstijging is volgeboekt. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk. 

Heeft u vragen over het congres? Stuur dan een e-mail.

Wat kunt u verwachten?

  • Actuele inzichten: een gedetailleerde presentatie van de meest recente onderzoeksresultaten over de snelheid van de zeespiegelstijging, de mogelijke gevolgen ervan en innovatieve oplossingen om met die gevolgen om te gaan.
  • Presentaties van de drie consortia, die bestaan uit vertegenwoordigers van de rijksoverheid, kennisinstellingen, waterbouwers en ingenieurs- en ontwerpbureaus. 
  • Inzichten over de gevolgen van zeespiegelstijging voor de ruimtelijke inrichting; van belang voor het nemen van besluiten over onder meer woningbouw en de energietransitie.
  • Interactieve discussies: ga in gesprek met experts over de resultaten van hun onderzoeken en de betekenis ervan. 
Vergroot afbeelding Uitnodiging
Beeld: ©Spalla67

Het congres van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging vindt op maandag 4 maart 2024 plaats in Spant! Bussum. Op deze dag presenteren drie vooraanstaande consortia hun onderzoeksresultaten en is er volop ruimte voor discussie en reflectie.

Programma

09.30 – 10.00 uur: Ontvangst in Spant! Bussum

10.00: Opening en welkom

10.10: Interview met Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat en deltacommissaris Co Verdaas

10.20: Interview met de Jonge Klimaatbeweging 

10:30: Introductie consortia - Annemiek Roeling, Kennisprogramma Zeespiegelstijging en Jos van Alphen, Staf deltacommissaris

10.40: Presentatie Consortium Zeewaarts - Alex Hekman, Sweco - Het creëren van nieuw, hoger en zeewaarts gelegen land om de delta te beschermen tegen gevolgen van overstroming

10.55: Presentatie Consortium Meebewegen - Harm Albert Zanting, Arcadis - Maatregelen waarmee de kwetsbaarheid voor de gevolgen van een hogere zeespiegelstijging worden verkleind

11.10: Presentatie Consortium Beschermen- Stephan van der Biezen, Witteveen+Bos 
Over naar harde en zachte maatregelen voor de bescherming van de kust tegen overstromingen en erosie, zoals keringen, zandsuppletie en wetlands

11.25: Vraag en antwoord 

11.50: Terug naar 2023 en hoe nu verder - Jaap Slootmaker, directeur-generaal Water & Bodem, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Lilian van den Aarsen, Staf deltacommissaris

12.00: Afronden plenair programma - Dagvoorzitter

Lunch

12.05 - 13.00

Deelsessies - ronde I (13:00 – 14:10 uur)

Deelsessies - ronde II (14:15 - 15.25 uur)

Borrel

15.30 - 17.30

Locatie, datum en tijd

Locatie: Spant! Bussum
Datum: 4 maart 2024
Tijd: 09.30 - 17.00 uur