Kennisprogramma Zeespiegelstijging

De zeespiegel stijgt en door klimaatverandering en wereldwijde opwarming versnelt deze stijging de laatste decennia. Nog onzeker is hoe deze versnelde stijging in de toekomst gaat verlopen. Dit kan op termijn grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid en bewoonbaarheid van ons land. In het Kennisprogramma Zeespiegelstijging bundelen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties hun krachten. Ze onderzoeken wat de mogelijke gevolgen van de zeespiegelstijging zijn voor ons land. Ook bekijken ze verschillende scenario’s voor de lange termijn en verkennen ze de maatregelen om ons voor te bereiden op de gevolgen. Het programma levert kennis op waarmee we op tijd keuzes kunnen maken voor de bescherming en inrichting van Nederland.

Het programma is een initiatief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris. Het is gestart in 2019 en eindigt in 2026. Ieder jaar verschijnen nieuwe onderzoeksresultaten. De eerste fase van het kennisprogramma loopt tot eind 2023. Dan verschijnt een overzicht met de onderzoeksresultaten die er op dat moment al zijn (‘tussenbalans’). 

Vergroot afbeelding Decoratieve infographic over het Kennisprogramma Zeespiegelstijging
Een decoratieve visualisatie van de rol van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

Hoofdvragen kennisprogramma

Klik op de vraag voor meer informatie en om te zien welke onderzoeken er al zijn verschenen. 

Veel resultaten in 2023

2023 is een belangrijk jaar voor het kennisprogramma. De eerste onderzoeken zijn afgerond en gedurende het jaar levert het kennisprogramma nog meer resultaten op. In het najaar van 2023 verschijnt een overzicht van de tot dan toe verschenen onderzoeksresultaten. Dit overzicht beschrijft de belangrijkste inzichten en wat er nog verder moet worden onderzocht. 

Nieuwsbrief 

Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor de nieuwsbrief van het kennisprogramma. 

Contact

Heb je een vraag over het kennisprogramma? Neem contact op via PostbusZeespiegelstijging@minienw.nl

We weten dat de zeespiegel stijgtÉ

... mogelijk met 1 meter aan het einde van deze eeuw.

Met het Deltaprogramma is Nederland hierop voorbereid.

Maar... er is nog veel onzekerheid rondom de voorspellingen.

Wat betekent de zeespiegelstijging voor onze bescherming tegen hoogwater, onze zoetwatervoorziening, ons ruimtegebruik, onze landbouw en natuur?

Om deze onzekerheden te verkleinen, is het Kennisprogramma Zeespiegelstijging opgezet.

Een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties....

... die cruciale kennis leveren voor het Deltaprogramma.

Het Kennisprogramma analyseert de mogelijke effecten van de zeespiegelstijging, en kijkt onder andere naar:

... waterveiligheid..

... zoetwaterbeschikbaarheid...

... en de inrichting van onze leefomgeving.

We onderzoeken hoe we de zeespiegelstijging en de gevolgen voor Nederland nog beter kunnen voorspellen...

... evalueren tot welke stijging onze huidige strategie‘n voldoen...

... en verkennen alvast alternatieve strategie‘n voor de verre toekomst.

Zo kunnen we de juiste beslissing nemen op het moment dat het nodig is...

... en blijft Nederland ook in de toekomst de veiligste delta ter wereld.

Meer weten? Kijk dan op deltacommissaris.nl