Kennisprogramma Zeespiegelstijging

De zeespiegel stijgt en door klimaatverandering versnelt deze stijging de laatste decennia. Nog onzeker is hoe deze versnelde stijging in de toekomst gaat verlopen. Dit kan op termijn grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid en bewoonbaarheid van ons land. In het Kennisprogramma Zeespiegelstijging bundelen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties hun krachten. Ze onderzoeken wat de mogelijke gevolgen van de zeespiegelstijging zijn voor ons land en ze verkennen maatregelen die ons voorbereiden op de gevolgen. Het programma levert kennis waarmee we tijdig keuzes kunnen maken voor de bescherming en inrichting van Nederland. Het programma is een initiatief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris. Het is gestart in 2019 en eindigt in 2026.

Resultaten

Ieder jaar verschijnen nieuwe onderzoeksresultaten. De eerste fase van het kennisprogramma loopt tot eind 2023. De onderzoeksresultaten tot 2023 zijn samengevat in de Tussenbalans die in november is gepubliceerd. Op 4 maart 2024 worden de resultaten toegelicht op de Landelijke Dag van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Abonneer je op de nieuwsbrief voor de laatste informatie over dit evenement. 

Hoofdvragen kennisprogramma

Klik op de vraag voor meer informatie en om te zien welke onderzoeken er al zijn verschenen. 

Nieuwsbrief 

Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor de nieuwsbrief van het kennisprogramma. 

Contact

Heb je een vraag over het kennisprogramma? Neem contact op via PostbusZeespiegelstijging@minienw.nl

We weten dat de zeespiegel stijgtÉ

... mogelijk met 1 meter aan het einde van deze eeuw.

Met het Deltaprogramma is Nederland hierop voorbereid.

Maar... er is nog veel onzekerheid rondom de voorspellingen.

Wat betekent de zeespiegelstijging voor onze bescherming tegen hoogwater, onze zoetwatervoorziening, ons ruimtegebruik, onze landbouw en natuur?

Om deze onzekerheden te verkleinen, is het Kennisprogramma Zeespiegelstijging opgezet.

Een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties....

... die cruciale kennis leveren voor het Deltaprogramma.

Het Kennisprogramma analyseert de mogelijke effecten van de zeespiegelstijging, en kijkt onder andere naar:

... waterveiligheid..

... zoetwaterbeschikbaarheid...

... en de inrichting van onze leefomgeving.

We onderzoeken hoe we de zeespiegelstijging en de gevolgen voor Nederland nog beter kunnen voorspellen...

... evalueren tot welke stijging onze huidige strategie‘n voldoen...

... en verkennen alvast alternatieve strategie‘n voor de verre toekomst.

Zo kunnen we de juiste beslissing nemen op het moment dat het nodig is...

... en blijft Nederland ook in de toekomst de veiligste delta ter wereld.

Meer weten? Kijk dan op deltacommissaris.nl