Hoeveel zeespiegelstijging kunnen we aan met de huidige strategieën en maatregelen?

Rijkswaterstaat brengt de effecten van zeespiegelstijging in beeld. Wat betekent een zeespiegelstijging van bijvoorbeeld 0,5, 1, 2, 3 of 5 meter voor de kust, keringen, kunstwerken en de zoetwaterbeschikbaarheid? Ook onderzoekt Rijkswaterstaat hoe lang onze deltawerken bescherming blijven bieden. Zijn de maatregelen in de huidige voorkeursstrategieën van het Deltaprogramma voldoende? In 2023 levert Rijkswaterstaat hierover diverse onderzoeken op.