Hoeveel zeespiegelstijging kunnen we aan met de huidige strategieën en maatregelen?

Rijkswaterstaat brengt de effecten van zeespiegelstijging in beeld. Wat betekent een zeespiegelstijging van bijvoorbeeld 0,5, 1, 2, 3 of 5 meter voor de kust, keringen, kunstwerken en de zoetwaterbeschikbaarheid? Ook onderzoekt Rijkswaterstaat hoe lang onze deltawerken bescherming blijven bieden. Zijn de maatregelen in de huidige voorkeursstrategieën van het Deltaprogramma voldoende?

Onderzoeksresultaten Kennisprogramma Zeespiegelstijging 2023 

2023 is een belangrijk jaar voor het Kennisprogramma. De eerste onderzoeken zijn afgerond en gedurende het jaar levert het Kennisprogramma nog meer resultaten op. Het programma eindigt in 2026 en levert kennis op waarmee we op tijd keuzes kunnen maken voor de bescherming en inrichting van Nederland. In 2023 verscheen een serie deelrapporten over de vraag: hoeveel zeespiegelstijging kunnen we aan met de huidige strategieën en maatregelen? De rapporten beschrijven de resultaten van zogeheten systeemanalyses, waarin met modellen voor verschillende regio’s is doorgerekend wat de gevolgen zijn van zeespiegelstijging voor waterveiligheid, de zandige kust en zoetwater.  

Klik op een titel om naar het betreffende rapport te gaan: 

Waterveiligheid 

Zoetwater 

Zandige kust 

Over het doel en de opzet van deze analyses lees je meer in Het overkoepelende verhaal.