Wat is er nodig op het gebied van communicatie, participatie en organisatie?

Onderzoek naar de versnelde zeespiegelstijging is belangrijk, maar hoe breng je de kennis in de praktijk? Ook dat komt aan bod in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Vier onderwerpen spelen een belangrijke rol: 

 1. Communicatie: hoe informeer je burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties over zeespiegelstijging? 
  Het KP ZSS heeft een hoofdboodschap (message house) en een communicatiestrategie opgesteld. Betrokken partijen kunnen hiervan gebruikmaken. Wat is de boodschap? Wat zijn de doelgroepen? Hoe communiceer je naar deze doelgroepen? De hoofdboodschap en communicatiestrategie vind je onderaan deze pagina.  
 2. Participatie: hoe kan je ruimte bieden voor participatie door burgers, overheden en maatschappelijke organisaties? 
  Het KP ZSS heeft een maatschappelijke klankbordgroep, vormgegeven samen met maatschappelijke organisaties. De doelen van de maatschappelijke klankbordgroep: 
  - Het opdoen, delen en samen ontwikkelen van kennis met maatschappelijke organisaties die niet deelnemen aan het KP ZSS. 
  - Feedback ontvangen op de strategische kant en hoofdlijnen van het KP ZSS. 
  - Het maatschappelijke debat over zeespiegelstijging op gang brengen en stimuleren. 

 3. Organisatie (governance): hoe neem je nu besluiten die nodig zijn om Nederland in de toekomst voor te bereiden op de gevolgen van zeespiegelstijging? 

 4. Transitiemanagement: wat leer je van andere maatschappelijke opgaven en transities?