Welke mate van zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust kunnen we verwachten?

De ontwikkelingen van de zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust worden scherp in de gaten gehouden. Het kennisprogramma verzamelt op allerlei manieren wereldwijd de nieuwste beschikbare kennis. Dat gebeurt onder meer met een eigen ontwikkelde signaleringsmethodiek. Ook internationaal onderzoek naar de invloed van Antarctica op de zeespiegelstijging wordt nauwlettend gevolgd. 

Bij het signaleren van de internationale kennis staan vier onderwerpen centraal: 

  • Het landijs in Antarctica 
  • De zeespiegelstijging wereldwijd 
  • De Noordzee 
  • De Nederlandse kust 

Het KNMI doet aanvullend onderzoek naar: 

  • De interactie tussen de temperatuur van de oceaan en het afsmelten van landijs op Antarctica en Groenland. Wat betekent dat voor Nederland?  
  • De relatie tussen veranderende zeestromen en de zeespiegel op de Noordzee.  
  • De relatie tussen variaties in wateropstuwing door stormen en de zeespiegel voor de Nederlandse kust.