Tweede Nationaal Deltacongres 2011

Donderdag 3 november vond het tweede Nationaal Deltacongres plaats in Amsterdam RAI. Het congres stond in het teken van het Tweede Deltaprogramma (DP2012), dat met Prinsjesdag is verschenen. Belangrijkste vragen daarin zijn hoe we ons land veilig houden tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoet water; nu, maar ook in de toekomst. De ruim 1.200 gasten werden welkom geheten door deltacommissaris Wim Kuijken. Ook minister-president Rutte was aanwezig. Hij opende ’s middags de Deltaparade en noemde het werken aan het Deltaprogramma “uniek in de wereld.” 

Vergroot afbeelding Atsma en Kuijken
Staatssecretaris Joop Atsma opent het Deltacongres.

Behaalde resultaten

Na de opening ging staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu in op de resultaten van het afgelopen jaar: het aannemen van de Deltawet door de Tweede Kamer, het Bestuursakkoord Water, dat het Rijk met de provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven overeen is gekomen. Met het Bestuursakkoord Water is de financiering veilig gesteld van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarmee onze dijken en duinen op orde worden gebracht. Naast waterveiligheid moet het op orde houden van de zoetwatervoorziening hoog op de agenda blijven. De droogteperiode dit voorjaar laat zien dat voldoende zoet water lang niet altijd vanzelfsprekend is. Waterveiligheid en zoetwaterzekerheid zijn thema’s voor de toekomst.”

Vergroot afbeelding Marc Lammers
Marc Lammers, oud-bondscoach van het Nederlandse vrouwenhockeyteam vertelt de aanwezigen op inspirerende wijze hoe teams succes kunnen behalen.

Verbinding staat voorop

In de ochtend kwamen verder een aantal prominente gasten aan het woord, die spraken over de kansen en risico’s van de aanpak van het Deltaprogramma. Daarna volgde peptalk van Marc Lammers, de coach van het Nederlands vrouwenhockeyteam. “Ga uit van je sterke punten. Ga niet voor een 8, maar voor een 10!” Ook werd er gediscussieerd over de kansen die het Deltaprogramma biedt voor de Topsector Water en omgekeerd. Het gaat om verbinding, zowel in de samenwerking, als in het aan elkaar koppelen van functies, zoals water en ruimtelijke ordening. Na deze discussie hield kunstenaar Ap Verheggen een inspirerend betoog ‘climate change equals culture change.’

Vergroot afbeelding Deltacongres 2011
Minister-president Rutte opent de Deltaparade: een wandeling langs de oplossingen en uitdagingen van het Deltaprogramma.

Deltaparade

’s Middags presenteerden de 9 deelprogramma’s zich interactief en ludiek in de Deltaparade, die werd geopend door de minister-president. De Deltaparade vond dit jaar plaats op de grote tentoonstelling Integrated Aqua Solutions in het kader van de International Waterweek, waar het tweede Nationaal Deltacongres deel van uitmaakte. In de plenaire zaal gingen de discussies ondertussen door. Onderwerpen waren Water en droogte, Adaptief deltamanagement en Veiligheid in praktijk en theorie. Waterdichter Niels Blomberg sloot het congres poëtisch af. Deltacommissaris Wim Kuijken spreekt van een groot succes: ‘De aanwezigheid van de minister-president en de staatssecretaris, het grote aantal aanwezigen, hun betrokkenheid en het enthousiasme waarop hier vandaag werd gediscussieerd over het Deltaprogramma maakt duidelijk dat iedereen de urgentie ziet van waar we in het Deltaprogramma mee bezig zijn: ons land nu en in de toekomst beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde houden’. Het derde Nationaal Deltacongres zal op donderdag 1 november 2012 plaatsvinden.