Inhoudelijke sessies

In de middag volgen twee rondes met in totaal acht inhoudelijke sessies over de verschillende thema’s van het nationaal Deltaprogramma. Ronde 1 start om 13.45 uur en duurt tot 14.45 uur. Ronde 2 begint om 15.00 uur en duurt tot 16.15 uur. De thema’s zijn veelzijdig: droogte, klimaatbestendige woningbouw, integraal riviermanagement, ruimtelijke adaptatie, de energietransitie, hittestress en zeespiegelstijging. Eén sessie geeft een internationaal perspectief op het Deltaprogramma. Ook kunt u zien hoe de initiatiefnemers van ‘de Salon' een nieuwe gemeenschappelijke basis leggen voor het behalen van de doelen uit het nationaal Deltaprogramma onder de nieuwe Omgevingswet. Bij uw aanmelding kunt u aangeven welke sessie(s) u wilt bijwonen.