Relevante links uit inhoudelijke sessies

Hieronder treft u een zo compleet mogelijk overzicht van de links die tijdens de inhoudelijke sessies via de chat zijn gedeeld.

Sessie 1: Integraal Riviermanagement (IRM)

Sessie 2: Hittestress

Sessie 3: Leren uit het buitenland

Sessie 4: Natte gebieden – De Salon

Sessie 5: Klimaatbestendige woningbouw

Sessie 6: Energietransitie

Sessie 7: Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Sessie 8: Droogtemanagement