Signaalgroep Deltaprogramma brengt advies 2021 uit

De Signaalgroep Deltaprogramma houdt relevante ontwikkelingen voor het Deltaprogramma in de gaten met een focus op klimaatverandering, en brengt jaarlijks advies uit aan de deltacommissaris hoe om te gaan met deze ontwikkelingen. De Signaalgroep gaat dit jaar in haar advies in op de klimaatrapporten van IPCC en KNMI, de recente overstromingen in Limburg, klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving, lange-termijn ruimtelijke ontwikkelingen en lessen uit de coronacrisis.

Het advies sluit af met een reflectie op lange-termijnontwikkelingen voor klimaat en samenleving, op mogelijke implicaties voor de risico-benadering, en op de wenselijkheid om transformatieve strategieën te overdenken. De deltacommissaris heeft het advies in dank aanvaard en komt voorjaar 2022 met een reactie.

Signaalgroep

De Signaalgroep bestaat uit inhoudelijke experts van een aantal gezaghebbende en voor het Deltaprogramma relevante kennisinstellingen. Momenteel zijn dat:

  • KNMI
  • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • Deltares
  • Wageningen University & Research (WUR)
  • Rijkswaterstaat – Water, Vervoer en Leefomgeving (RWS-WVL)
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)