Spoor I – Wat is de invloed van Antarctica op zeespiegelstijging wereldwijd?

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging volgt internationaal onderzoek naar de invloed van Antarctica op zeespiegelstijging. Het doel: op de hoogte zijn van de nieuwste beschikbare kennis en die vertalen naar de Nederlandse situatie. 

Het KNMI doet aanvullend onderzoek naar:

  • De interactie tussen de temperatuur van de oceaan en het afsmelten van landijs op Antarctica en Groenland. Wat betekent dat voor Nederland? 
  • De relatie tussen veranderende zeestromen en de zeespiegel op de Noordzee. 
  • De relatie tussen variaties in wateropstuwing door stormen en de zeespiegel voor de Nederlandse kust. 

Meer informatie