Spoor III – Wanneer is (eerder) handelen tegen zeespiegelstijging nodig?

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging ontwikkelde een signaleringsmethodiek waarmee de zeespiegelstijging wereldwijd goed geobserveerd wordt. Het op tijd signaleren van een versnelde stijging van de zeespiegel zorgt ervoor dat Nederland adequaat kan reageren.

Signaleren gebeurt op vier niveaus:

  • Het landijs in Antarctica (zie ook spoor I)
  • De zeespiegelstijging wereldwijd
  • De Noordzee
  • De Nederlandse kust