Spoor V – Wat is er nodig op het gebied van communicatie, participatie en organisatie?

Onderzoek naar de versnelde zeespiegelstijging is belangrijk, maar hoe breng je de kennis in de praktijk? Ook daar is in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KPZSS) aandacht voor. Vier onderwerpen spelen een belangrijke rol: